National Master and Doctoral Training Scholarship Program 2020
The VINIF Fund announced that the domestic master and doctoral training scholarship program for graduate students, graduate students and institutes, schools has signed a cooperation agreement with Vingroup.
Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đầy đủ
Days
Hours
Minutes
Seconds
Learn more about the program
Remaining time
Days
Hours
Minutes
Seconds
National Master and Doctoral Training Scholarship Program 2020
The VINIF Fund announced that the domestic master and doctoral training scholarship program for graduate students, graduate students and institutes, schools has signed a cooperation agreement with Vingroup.
Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đầy đủ
Days
Hours
Minutes
Seconds
Learn more about the program
Thời gian nhận hồ sơ đầy đủ
Days
Hours
Minutes
Seconds
National Master and Doctoral Training Scholarship Program 2020
The VINIF Fund announced that the domestic master and doctoral training scholarship program for graduate students, graduate students and institutes, schools has signed a cooperation agreement with Vingroup.
Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đầy đủ
Days
Hours
Minutes
Seconds
Learn more about the program
Thời gian nhận hồ sơ đầy đủ
Days
Hours
Minutes
Seconds

Vingroup Innovation Fund - VinIF

Established by Vingroup with the function of assisting organizations and individuals in conducting scientific research, technology and innovation, with the aim of creating positive and sustainable change for Vietnam.

Research Support Fund will sponsor projects and activities of scientific research and training related to BigData with the orientation of offering products and technology solutions that bring practical benefits to the community.

63
The project
450+
Masters and Doctor scholarships
125
Advisors & experts
50+
Conferences

VinIF's sponsorship program management system

Exclusively for domestic and foreign scientists, experts, graduate students and graduate students to register and manage activities related to the VINIF Fund with outstanding features.

Register for proposals under the Annual Research Program, scholarships, conferences, seminars, associate masters
Evaluation, selection, acceptance of projects, scholarships, projects ... (this function is for experts)
64/5000 Manage the implementation of projects, scholarships, schemes and conferences

Advisory Council

News & Events

Giải thưởng dành cho tất cả các nhà khoa học​

Established by Vingroup with the function of assisting organizations and individuals in conducting scientific research, technology and innovation, with the aim of creating positive and sustainable change for Vietnam.

Life Sciences

feature image post
Chiến thuật chinh phục các cuộc thi trên Kaggle

Với hơn 5 triệu tài khoản đăng ký, các cuộc thi trên Kaggle là sân chơi quốc tế dành cho cộng đồng trí

feature image post
Đằng sau Vaccine Covid-19 là công trình nghiên cứu từng bị từ chối 20 năm trước

Vaccine Covid-19 đang bắt đầu được triển khai ở một số quốc gia trên thế giới, cho thấy bước đột phá quan trọng

feature image post
AI sẽ phát triển như thế nào trong năm 2021?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng tác động sâu rộng đến cuộc sống của con người. Đặc biệt trong bối cảnh

feature image post
Giáo sư Vũ Hà Văn và bài giảng đại chúng “Fast computation – The magic of Sampling”

Ngày 08/01/2021, GS. Vũ Hà Văn, Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata đã có bài giảng đại chúng

Cooperation with VinIF