List of conference sponsors

Conferences, seminars organized and sponsored

Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng Mật mã và An toàn thông tin”

Ngày 28-4, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Mật mã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ mật

Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

Ngày 24/4/2022 đã diễn ra ngày chính hội của Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022 “Nghiên cứu và

Sự kiện “THE UNVEILED”

TEDx BachKhoa là một sự kiện TEDx Talk dựa trên tinh thần sứ mệnh của TED, được lên kế hoạch

Cuộc thi Nhiếp ảnh Thiên văn Per Aspera Ad Astra

Per aspera ad astra (tiếng Latin) hay Through hardships to the star (tiếng Anh) có ý nghĩa là “vượt qua

Hội thảo “Toán Tin ứng dụng trong Chuyển đổi số Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn” (IM4FAR) 2021

Hội thảo “Toán Tin ứng dụng trong Chuyển đổi số Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn” (IM4FAR)

Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT 2021)

REV-ECIT 2021 với chủ đề chủ đề “Made in Việt Nam, Tư duy đổi mới và Thực tiễn sáng tạo”