List of conference sponsors

Hội thảo quốc tế thường niên kinh tế lượng lần thứ bảy năm 2024 (ECONVN2024)

Tháng 1/2024, Quỹ VINIF tài trợ và đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế Kinh tế lượng lần thứ 7,

Hội thảo quốc tế “International Conference on Health Science and Technology”

Từ ngày 28-29/12/2023, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Đại học Connecticut, Hoa Kỳ, Trường Đại học

Hội nghị khoa học quốc tế về các công nghệ tính toán và truyền thông (RIVF 2023)

Hội nghị khoa học quốc tế về các công nghệ tính toán và truyền thông (RIVF 2023) đã diễn ra

Hội thảo Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt lần thứ 10 (VLSP 2023)

Ngày 15-16/12/2023 tại Hà Nội, CLB Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt, Hội Tin học Việt Nam

Hội nghị Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo và Thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Hội nghị Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo và Thương mại hóa kết quả nghiên cứu do Trường Đại học

Hội thảo KHQT: “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên” lần thứ ba

Hội thảo KHQT: “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên” lần thứ ba với chủ