List of grants for projects preserving historical and cultural values

Bảo tồn nghi lễ và dân ca nghi lễ của người Dao ở Việt Nam

Nghi lễ và dân ca nghi lễ là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong văn hóa của dân

Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng

Dự án “Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa

Chuông và minh chuông chùa Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến đời Lê (từ thế kỷ VIII đến XVIII)

Chuông đồng cổ ở Việt Nam hiện đươc bảo tồn và sử dụng tại các ngôi chùa, quán ở làng

Kiều tầm nguyên hay Truyện Kiều trong di cảo Hoàng Xuân Hãn

“Khoảng từ năm 1943 -1945, để tránh máy bay Nhật ném bom Hà Nội, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã

Lưu giữ và phát triển nhạc ngũ âm trong đời sống người Khmer khiếm thị tỉnh Sóc Trăng

Được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho phép thành lập vào năm 2001, trong thời gian qua, Hội

  • 1
  • 2

Maybe you are interested

Tag