List of seminars and events preserving historical and cultural values

Chuỗi hội thảo “Những ngày Phát triển bền vững 2022”

Trong 03 ngày (từ ngày 25/04/2022 – 27/04/2022), Viện Pháp tại Việt Nam đã tổ chức chuỗi 05 hội thảo

Chuỗi hội thảo “(Những) Thành phố bền vững”

Ngày 23.11.2022, Viện Pháp tại Việt Nam (IFV) đã tổ chức thành công chương trình “(Những) Thành phố bền vững”

Buổi biểu diễn “Hiện đại và Cổ điển”

Tối ngày 12.11.2022, hàng trăm khán giả đã có mặt tại Phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc

Hội thảo khoa học “Người nông dân Việt Nam: Thực trạng và xu hướng biến đổi”

Sáng ngày 11/11/2022, tại hội trường Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc tế Văn hoá Giáo dục lần thứ 3 – ICCE 2022: “Giao lưu văn hóa, giáo dục Pháp – Việt – Nhật: Lịch sử và phát triển”

Với mục tiêu điểm lại những chặng đường đã qua, đánh giá lại những hiện tượng giao lưu, tiếp biến

Hội thảo Du lịch chùa Am Vãi – Tiềm năng và giải pháp phát triển

Sáng ngày 21/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang, Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa

Maybe you are interested

Tag