List of Sponsored Individuals

STTHọ và tênĐơn vị công tácLĩnh vực
01 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Bùi Song AnhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2022.ThS.KHTN.03Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bùi Ngọc TúTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiQuản lý đất đai
VINIF.2022.TS140Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
02 Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Bùi Diễm KhuêĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhKhoa học y sinh
VINIF.2022.TS062Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bùi Đức An VinhĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhNgoại khoa
VINIF.2022.TS146Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
03 Trường Đại học Dược Hà Nội
Bùi Nhật LệTrường Đại học Dược Hà NộiHóa sinh dược
VINIF.2022.ThS.046Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
04 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Bành Đức MinhTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiCơ kỹ thuật
VINIF.2022.ThS.052Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bùi Duy NamTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật điện tử
VINIF.2022.ThS.057Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
05 Trường Đại học Cần Thơ
Bùi Thị Diễm MyTrường Đại học Cần ThơNuôi trồng thủy sản
VINIF.2022.TS077Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
06 Trường Đại học Y Hà Nội
Bùi Hồng NgọcTrường Đại học Y Hà NộiDịch tễ học
VINIF.2022.TS084Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
07 Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Đại học Đà Nẵng
Bùi Quốc ViệtViện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Đại học Đà NẵngHóa học
VINIF.2022.STS.17Học bổng sau Tiến sĩ trong nước