Danh sách tài trợ các dự án lưu giữ các giá trị văn hoá lịch sử​

Dự ánChủ nhiệm dự án, Tổ chức chủ trì

Bảo tồn nghi lễ và dân ca nghi lễ của người Dao ở Việt Nam

Chủ nhiệm dự án: TS. Đặng Thị Oanh

Tổ chức chủ trì: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng

Chủ nhiệm dự án: TS. Bùi Thị Bích Lan

Tổ chức chủ trì: Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Chuông và minh chuông chùa Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến đời Lê (từ thế kỷ VIII đến XVIII)

Chủ nhiệm dự án: GS.TS. Đinh Khắc Thuân

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Dân lập Phương Đông

Kiều tầm nguyên hay Truyện Kiều trong di cảo Hoàng Xuân Hãn

Chủ nhiệm dự án: Ông Nguyễn Nhật Anh

Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam

Lưu giữ và phát triển nhạc ngũ âm trong đời sống người Khmer khiếm thị tỉnh Sóc Trăng

Chủ nhiệm dự án: ThS. Ngô Thị Hà

Tổ chức chủ trì: Hội người mù tỉnh Sóc Trăng

Nghiên cứu hệ thống trang trí trên chuông đồng tại khu vực miền Trung phục vụ công tác bảo tồn di sản mỹ thuật Phật giáo – Nghiên cứu điển hình tại 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam

Chủ nhiệm dự án: TS. Phan Lê Chung

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Nghiên cứu, sưu tầm, xuất bản và lưu giữ những giá trị văn hóa – lịch sử của người Chăm Việt Nam

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Trương Văn Món

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Truyện tranh lớp học nghề cổ Việt

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Trí Nhân

Tổ chức chủ trì:

Bảo tồn nghi lễ và dân ca nghi lễ của người Dao ở Việt Nam

Nghi lễ và dân ca nghi lễ là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong văn hóa của dân

Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng

Dự án “Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa

Chuông và minh chuông chùa Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến đời Lê (từ thế kỷ VIII đến XVIII)

Chuông đồng cổ ở Việt Nam hiện đươc bảo tồn và sử dụng tại các ngôi chùa, quán ở làng

Kiều tầm nguyên hay Truyện Kiều trong di cảo Hoàng Xuân Hãn

“Khoảng từ năm 1943 -1945, để tránh máy bay Nhật ném bom Hà Nội, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã

Lưu giữ và phát triển nhạc ngũ âm trong đời sống người Khmer khiếm thị tỉnh Sóc Trăng

Được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho phép thành lập vào năm 2001, trong thời gian qua, Hội

  • 1
  • 2