Danh sách tài trợ các dự án lưu giữ các giá trị văn hoá lịch sử​

Dự ánChủ nhiệm dự án, Tổ chức chủ trì

Lịch sử chữ viết hệ Latinh của tiếng Bahnar với việc nghiên cứu, bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc

Chủ nhiệm dự án: TS. Phạm Thị Kiều Ly

Tổ chức chủ trì: Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bảo tồn di sản điện ảnh thông qua phục chế thí điểm phim truyện nhựa kinh điển Việt Nam

Chủ nhiệm dự án: Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Ơ kìa Hà Nội

Nghiên cứu bảo tồn tri thức sử dụng thực vật của người Cơ Tu tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế

Chủ nhiệm dự án: TS. Lưu Đàm Ngọc Anh

Tổ chức chủ trì: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (VNMN) – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản chạm khắc đá cổ Miền núi Phía Bắc Việt Nam

Chủ nhiệm dự án: TS. Hà Hữu Nga

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa và Du lịch – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Quảng Nam tỉnh tạp biên với vấn đề văn hóa gia tộc và dòng họ truyền thống

Chủ nhiệm dự án: TS. Trần Đình Hằng

Tổ chức chủ trì: Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế

Phục hồi và truyền dạy nghệ thuật kẻ mặt nạ Tuồng Huế – loại hình nghệ thuật Truyền thống đang có nguy cơ thất truyền cao

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Phước Hải Trung

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Nghiên cứu niên đại của các kiến trúc cổ tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê: góp phần nâng cao giá trị lịch sử và công tác bảo tồn di tích

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Duy Tân

Bảo tồn nghi lễ và dân ca nghi lễ của người Dao ở Việt Nam

Chủ nhiệm dự án: TS. Đặng Thị Oanh

Tổ chức chủ trì: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng

Chủ nhiệm dự án: TS. Bùi Thị Bích Lan

Tổ chức chủ trì: Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Chuông và minh chuông chùa Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến đời Lê (từ thế kỷ VIII đến XVIII)

Chủ nhiệm dự án: GS.TS. Đinh Khắc Thuân

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Dân lập Phương Đông

Kiều tầm nguyên hay Truyện Kiều trong di cảo Hoàng Xuân Hãn

Chủ nhiệm dự án: Ông Nguyễn Nhật Anh

Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam

Lưu giữ và phát triển nhạc ngũ âm trong đời sống người Khmer khiếm thị tỉnh Sóc Trăng

Chủ nhiệm dự án: ThS. Ngô Thị Hà

Tổ chức chủ trì: Hội người mù tỉnh Sóc Trăng

Nghiên cứu hệ thống trang trí trên chuông đồng tại khu vực miền Trung phục vụ công tác bảo tồn di sản mỹ thuật Phật giáo – Nghiên cứu điển hình tại 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam

Chủ nhiệm dự án: TS. Phan Lê Chung

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Nghiên cứu, sưu tầm, xuất bản và lưu giữ những giá trị văn hóa – lịch sử của người Chăm Việt Nam

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Trương Văn Món

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Truyện tranh lớp học nghề cổ Việt

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Trí Nhân

Tổ chức chủ trì:

Lịch sử chữ viết hệ Latinh của tiếng Bahnar với việc nghiên cứu, bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc

Chữ viết hệ Latinh của tiếng Bahnar đã được các thừa sai người Pháp tạo ra từ giữa thế kỷ

Bảo tồn di sản điện ảnh thông qua phục chế thí điểm phim truyện nhựa kinh điển Việt Nam

Phim nhựa là chất liệu cổ điển của điện ảnh, mang đến chất lượng hình ảnh và trải nghiệm điện

Nghiên cứu bảo tồn tri thức sử dụng thực vật của người Cơ Tu tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế

Trong bức tranh đa sắc màu 54 dân tộc của Việt Nam Đại đoàn kết, người Cơ tu là cộng

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản chạm khắc đá cổ Miền núi Phía Bắc Việt Nam

Chạm khắc đá cổ là một trong những loại hình di sản sớm nhất, đặc biệt nhất và là loại

Quảng Nam tỉnh tạp biên với vấn đề văn hóa gia tộc và dòng họ truyền thống

Vùng đất Quảng Nam có vai trò rất quan trọng, nhất là từ thời chúa Nguyễn, vua Nguyễn trong vai