Danh sách tài trợ các dự án thường niên

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2020.DA21 – Cluster Nano Nguyên Tử: Cấu Trúc, Tính Chất và Ứng Dụng

Giới thiệu: Một cluster nguyên tử MN là tập hợp của một số hữu hạn (N) các nguyên tử M.

VINIF.2020.DA17 – Ứng dụng học máy phát hiện polyp đại tràng và chẩn đoán nguy cơ ung thư hóa

Tính cấp thiết. Ung thư đại trực tràng đứng hàng thứ 5 trong số các bệnh lý ác tính tại

VINIF.2020.DA19 – Phân tích chuỗi dữ liệu lớn có tần suất cao trong công nghiệp sản xuất thông minh

Dự án đưa ra lời giải cho bài toán phân tích dữ liệu lớn được thu thập từ máy móc

VINIF.2020.DA18 – THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN CHO KHẢO SÁT QUY MÔ LỚN DỮ LIỆU VỀ NƯỚC

Vấn đề thách thức cần giải quyết  Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước

VINIF.2020.DA09 – Fi-Mi: Hệ thống di động quan trắc và dự đoán chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Mục tiêu: Dự án này đề xuất, thiết kế, đánh giá, thử nghiệm hệ thống quan trắc và dự báo