VINIF.2019.DA10 – Nghiên cứu phát triển cảm biến khí nano ứng dụng trong Internet vạn vật (IoT) định hướng chẩn đoán bệnh không can thiệp

project manager image
Chủ nhiệm dự án
GS. Nguyễn Đức Hòa
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Dự án Nghiên cứu phát triển cảm biến khí nano ứng dụng trong internet vạn vật (IoT) định hướng chẩn đoán bệnh không can thiệp:

 • Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cấu trúc nano và cấu trúc đa cấp trong phát triển các thế hệ cảm hóa học nano (cảm biến khí đánh dấu sinh học) thế hệ mới nhằm ứng dụng trong phân tích hơi thở chẩn đoán nhanh một số bệnh như ung thư phổi, hen suyễn, tiểu đường v.v.
 • Nghiên cứu phát triển các quy trình công nghệ chế tạo, tích hợp và đóng gói cảm biến nano nhằm phát triển các “bộ kít” là các “mũi điện tử” chẩn đoán nhanh một số bệnh hiểm nghèo nêu trên
 • Nghiên cứu hoàn thiện các thiết bị đo, truyền phát và hiển thị số liệu đồng thời tích hợp với các thiết bị di động (điện thoại thông minh, mạng internet), đồng thời thử nghiệm ứng dụng các sản phẩm trong lĩnh vực phân tích hơi thở chẩn đoán bệnh cũng như cảnh cáo nguy cơ ung thư phổi, hen suyễn, tiểu đường,…
project manager image
Chủ nhiệm dự án
GS. Nguyễn Đức Hòa
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tags

Tiến độ dự kiến
01/08/2019
01/09/2020
GIAI ĐOẠN 1 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 1:

 • 01 Báo cáo tổng hợp theo giai đoạn
 • 02 Bài báo quốc tế Q1
 • 02 HVCH bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ
01/09/2021
GIAI ĐOẠN 2 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 2:

 • 01 Báo cáo tổng hợp theo giai đoạn
 • 02 Bài báo quốc tế Q1
 • 50 Chip cảm biến phân tích hơi thở
 • 01 NCS có quyết định bảo vệ luận án tiến
01/09/2022
GIAI ĐOẠN 3 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 3:

 • 01 HVCH bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ
 • 01 NCS có quyết định bảo vệ luận án tiến sĩ
 • 01 Đăng ký sở hữu trí tuệ
 • 10 Module cảm biến phân tích hơi thở
 • 01 Phần mềm cài đặt trên máy tính cho phép phân tích hơi thở chẩn đoán bệnh
 • 01 Báo cáo tổng kết dự án