Danh sách tài trợ các đề án thạc sĩ liên kết

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VinIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Insititute – VinBigdata) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Danh sách 05 đề án ký kết thỏa thuận năm 2020:

Đề ánLĩnh vựcCơ sở đào tạo

JM20-08 – Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

JM20-07 – Toán ứng dụng

Viện Toán học

JM20-06 – Khoa học dữ liệu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

JM20-03 – Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hướng Khoa học dữ liệu, gắn liền với Học máy và Trí tuệ nhân tạo

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

JM20-01 – Khoa học dữ liệu ứng dụng

Trường Đại học Quy Nhơn

JM20-08 – Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Tên ngành đào tạo: Tiếng Việt: Khoa học Dữ liệu Tiếng Anh: Data Science Tên chương trình: Data Science and

JM20-07 – Toán ứng dụng

Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Toán ứng dụng (Chương trình cao học quốc tế Viện Toán học)+ Tiếng Anh:

JM20-06 – Khoa học dữ liệu

Tên ngành đào tạo: Tiếng Việt: Khoa học dữ liệu Tiếng Anh: Data Science Mã ngành đào tạo: Thí điểm

JM20-03 – Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hướng Khoa học dữ liệu, gắn liền với Học máy và Trí tuệ nhân tạo

Mục tiêu chungĐào tạo và bồi dưỡng người học có phẩm chất và năng lực tốt trở thành các chuyên

JM20-01 – Khoa học dữ liệu ứng dụng

Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Khoa học dữ liệu đáp ứng nhu cầu