Nghiên cứu hệ thống trang trí trên chuông đồng tại khu vực miền Trung phục vụ công tác bảo tồn di sản mỹ thuật Phật giáo – Nghiên cứu điển hình tại 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam

Chủ nhiệm dự án
TS. Phan Lê Chung
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Phật giáo Việt Nam được xây dựng và phát triển từ nhiều con đường như truyền thà trực tiếp từ Ấn Độ, từ các nhà sư theo thuyền buôn và Việt Nam hay theo đường bộ từ Trung Quốc truyền sang. Theo thống kê năm 2020, Việt Nam hiện có hơn 14 nghìn ngôi chùa trên khắp đất nước, trong đó tại miền Trung, Quảng Bình có hơn 20 ngôi, Quảng Trị có gần 20 ngôi, Huế có hơn 300 ngôi và Quảng Nam – Đà Nẵng có có khoảng 30 ngôi chùa.

Dự án nhằm nghiên cứu về hệ thống trang trí trên chuông chùa tại miền Trung Việt nam, điển hình tại 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam – Đà Nẵng, nơi có sự giao thoa đặc trưng về văn hóa Đại Việt – văn hóa Champa và mỹ thuật triều Nguyễn. Thông qua nghiên cứu để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hệ thống trang trí, xây dựng các sản phẩm nghiên cứu cụ thể phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo nói riêng và giá trị văn hóa Việt Nam nói chung.

Chủ nhiệm dự án
TS. Phan Lê Chung
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Tags

Tiến độ dự kiến
01/01/2023
31/10/2023
Giai đoạn 1

– Triển khai nghiên cứu, xây dựng đề cương tổng thể
Thu thập tư liệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế;
– Thu thập tư liệu tại tỉnh Quảng Bình;
– Thu thập tư liệu tại tỉnh Quảng Trị;
– Thu thập tư liệu tại tỉnh Quảng Nam.

31/12/2024
Giai đoạn 2

– Phân tích xử lý tư liệu: phân loại, dịch, chuyển thành tư liệu số;
– Xây dựng các sản phẩm dự án;
– Tổ chức, đánh giá, nghiệm thu (các cấp).

Tags