VINIF.2019.DA20 – Xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn cho đô thị – Tính toán tính kết nối, khả năng phục hồi và nhu cầu của mạng lưới xe bus ở Thành phố Hồ Chí Minh

project manager image
Chủ nhiệm dự án
Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh
Tổ chức chủ trì
Đại học Fulbright Việt Nam

Một trong những mục tiêu chính của dự án là đánh giá sự ổn định trong vận hành của mạng lưới xe bus ở TPHCM. Để đạt mục tiêu này, dự án thu thập dữ liệu về vị trí (cập nhật mỗi 10s) của mỗi xe bus hoạt động trên địa bàn thành phố, từ đó tái dựng thời gian biểu từ thực tế vận hành của mỗi ngày. Dự án sử dụng lý thuyết đồ thị và các kỹ thuật phân tích mạng lưới để đánh giá biến động tính kết nối của mạng lưới xe bus theo không gian và thời gian và cho mỗi ngày trong năm. Do mô hình mạng lưới đại diện cho vận hành các tuyến bus là lớn và cần được cập nhật thường xuyên, các giải thuật phân tích sẽ được xây dựng bằng bộ công cụ GraphX trong Apache Spark. Bên cạnh đó, phương pháp Monte Carlo dùng trên các mô hình mô phỏng sự kiện rời rạc (discrete event simulation) cho phép thử nghiệm và đánh giá chính xác một cách kinh tế, đánh giá hiệu quả các nhóm giải pháp nhằm nâng cao tính ổn định và đúng giờ của mạng lưới xe bus khi có các biến động trong môi trường hoạt động (ví dụ do kẹt xe, ngập đường).

Cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn đô thị BUDF (Big Urban Data Facility) được xây dựng trong dự án sẽ là một trong những mô hình tiên phong trong nước không chỉ cho mục đích lưu trữ và cung cấp năng lực xử lý mà quan trọng hơn, cho phép nhiều người dùng cùng truy vấn, khám phá và phân tích các bộ dữ liệu lớn đô thị.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh
Tổ chức chủ trì
Đại học Fulbright Việt Nam

Tags

Tiến độ dự kiến
04/09/2019
31/03/2020
GIAI ĐOẠN 1 (07 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 1:

  • 01 khung dữ liệu (metadata) cho cơ sở dữ liệu lớn đô thị, bao gồm các bộ dữ liệu GPS quá khứ của các buýt lưu thông trên địa bàn TP HCM và dữ liệu quá khứ của tín hiệu điện thoại di dộng từ một nhà mạng ở thành phố HCM.
31/01/2021
GIAI ĐOẠN 2 (10 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 2:

  • 03 Bài báo quốc tế Q1
04/09/2021
GIAI ĐOẠN 3 (07 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 3:

  • 03 bài báo Q1
  • Cổng thông tin phục vụ nghiên cứu và phân tích dữ liệu lớn đô thị TPHCM
  • Mô hình phân tích mạng lưới xe bus TPHCM
  • Mô hình sự kiện rời rạc mô phỏng hoạt động mạng lưới xe bus TPHCM
  • Protptype đánh giá định lượng mẫu hình di chuyển của người dân TPHCM