VINIF.2020.DA05 – SẢN XUẤT CÁC GONADOTROPIN CHUỖI ĐƠN ĐỂ ĐIỀU TRỊ SINH SẢN

Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Nguyễn Thị Mộng Điệp
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Quy Nhơn

Các gonadotropin tự nhiên đã được sử dụng một thời gian dài trong điều trị vô sinh ở người và động vật như hFSH, hLH, hCG, eCG (PMSG), nhưng hiện nay vì lý do vệ sinh và đạo đức, việc sử dụng các gonadotropin tự nhiên ngày càng trở nên khó khăn hơn trong điều trị vô sinh ở người hoặc kiểm soát sinh sản ở động vật. Các công ty dược phẩm lớn hiện nay trên thế giới đã phát triển việc sản xuất các loại wild-type hFSHs tái tổ hợp đang được sử dụng trong điều trị vô sinh ở người. Tuy nhiên hFSH tái tổ hợp được bán trên thị trường cho đến nay là các wild-type hFSHs tái tổ hợp có cấu trúc heterodimeric với thời gian bán hủy nhanh, ngoại trừ phân tử hFSH (Corifollitropin alfa, Elonva®) có thời gian bán hủy dài do gắn thêm thành phần CTP của hCG-β tại đầu C terminus của tiểu đơn vị b của FSH.

Hormon tự nhiên PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin), phần lớn được sử dụng trong chăn nuôi gia súc  nhưng gần đây đã bị tranh cãi vì nó đòi hỏi phải lấy máu động vật liên tục và vi phạm quy định về sức khỏe động vật ở nhiều nước. Các công ty dược phẩm thú y chưa cho ra các gonadotropin tái tổ hợp nên trên thị trường không có sẵn eCGs tái tổ hợp. Do đó, điều quan trọng và rất cần thiết hiện nay là sản xuất eCG tái tổ hợp có sẵn cho thị trường chăn nuôi.

Một đặc tính quan trọng được yêu cầu trong sử dụng lâm sàng của gonadotropin tái tổ hợp là chúng phải có thời gian bán hủy đủ dài để tránh tiêm hàng ngày và thay thế bằng tiêm hàng tuần. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi dự định sẽ điều chỉnh trình tự peptide liên kết để cung cấp các hormone với hoạt động lâu dài trong cơ thểvà đặc biệt là dễ tổng hợp hơn trong điều kiện in vitro so với Corifollitropin alfa (Elonva®).

Mục tiêu dự án

Thiết lập và xây dựng quy trình sản xuất hai loại hormone gonadotropin tái tổ hợp có hoạt động sinh học như hormone kích nang trứng (follicle-stimulating hormone, FSH) dài hạn tại Việt Nam:

1 / eCG để kích thích và kiểm soát sinh sản ở vật nuôi

2 / hFSH dùng trong điều trị vô sinh ở người nhưng ở đây, bước đầu là để siêu lọc hoặc đồng bộ hóa trên vật nuôi.

Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Nguyễn Thị Mộng Điệp
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Quy Nhơn

Tags

Tiến độ dự kiến
01/11/2020
31/10/2021
Giai đoạn 1

Sản phẩm giai đoạn 1
• 01 gonadotropin chuỗi đơn eCG.
• Hỗ trợ kinh phí đào tạo 01 NCS (năm 1).
• Đào tạo 01 Thạc sĩ.

01/11/2022
Giai đoạn 2

Sản phẩm giai đoạn 2
• 01 gonadotropin chuỗi đơn hFSH.
• Hỗ trợ kinh phí đào tạo 01 NCS (năm 2).
• Đạo tạo 02 thạc sĩ.
• 01 bài báo quốc tế Q1.

21/10/2023
Giai đoạn 3

Sản phẩm giai đoạn 3
• 01 bài báo quốc tế Q1.
• Hỗ trợ kinh phí đào tạo 01 NCS (năm 3).
• Đào tạo 01 thạc sĩ.
• Sản phẩm gonadotropin chuỗi đơn eCG và hFSH tinh sạch.
• 01 Đơn đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ sản phẩm eCG và hFSH.