VINIF.2020.DA04 – Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên di truyền một số loài cây chịu mặn ở vùng cát ven biển và một số đảo ở Việt Nam

Chủ nhiệm dự án
PGS. TS. Trần Văn Tiến
Tổ chức chủ trì
Trường Đại Học Đà Lạt

Biến đổi khí hậu toàn cầu, trong đó có mực nước biển dâng và xâm nhập mặn vào trong nội địa là những vấn đề lớn trên thế giới rất quan tâm, vì chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái ven biển cũng như nguồn tài nguyên thực vật trên cát ven biển vừa có khả năng sống, sinh trưởng và phát triển trong điều kiện môi trường khô hạn có nồng độ muối cao. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, với bờ biển dài trên 3000 km (gồm các đảo), có mức độ đa dạng sinh học cao về hệ sinh thái cũng như các loài thực vật, đặc biệt là các loài cây có ý nghĩa kinh tế vừa chịu hạn cũng như có khả năng chống chịu mặn trên các vùng cát ven biển. Do đó, việc “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên di truyền một số loài cây chịu mặn ở vùng cát ven biển và một số đảo ở Việt Nam” là cần thiết nhằm đưa ra các giải pháp để bảo tồn và phát triển một số nguồn gen thực vật có khả năng chống chịu trước khi vùng phân bố của chúng bị mất đi do mực nước biển dâng cao.

Mục tiêu của dự án

  • Xây dựng được danh lục các loài thực vật có giá trị và có khả năng chịu mặn ở cạn;
  • Xây dựng được cơ sở dữ liệu mặn phục vụ cho bảo tồn và phát triển trong tương lai;
  • Xác định tương quan của biểu hiện gen chịu mặn giữa các loài tương quan;
  • Xây dựng mối quan hệ tiến hoá liên quan đến khả năng chống chịu mặn dựa trên dữ liệu gen chống chịu mặn;
  • Nhân giống một số nguồn gen có ý nhĩa kinh tế phục vụ cho bảo tồn và phát triển trong tương lai.

Tác động xã hội

Cơ sở dữu liệu nguồn gen các loài cây vừa có giá trị kinh tế vừa có khả năng chống chịu mặn và khô hạn làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển bền vững cho các hệ sinh thái vùng cát ven biển, vừa để phát triển các thành các loại cây trồng có khả năng chống chịu trong tương lai.

Chủ nhiệm dự án
PGS. TS. Trần Văn Tiến
Tổ chức chủ trì
Trường Đại Học Đà Lạt

Tags

Tiến độ dự kiến
01/11/2020
01/05/2021
Giai đoạn 1

• Cơ sở dữ liệu về danh lục các loài cây chịu mặn ở vùng cát ven biển

01/11/2022
Giai đoạn 2

• Cở sở dữ liệu các gen chịu mặn 5-10 loài
• 300-500 cây giống/loài
• Hỗ trợ 1 nghiên cứu sinh

31/10/2023
Giai đoạn 3

• 01 bài báo Q1;
• 01 sách chuyên khảo;
• 1-2 thạc sĩ
• Hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh