VINIF.2019.DA13 – Xây dựng mô hình loại cây dược liệu Việt Nam dựa vào lá cây và bộ cơ sở dữ liệu về tính năng của các cây dược liệu

Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Phạm Thế Bảo
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Sài Gòn

Dự án hướng tới xây dựng một mô hình toán học nhằm phân loại các loại cây dược liệu, nhằm sử dụng khai thác tối ưu tiềm năng nguồn dược liệu ở Việt Nam thông qua các công việc:

(1) Xây dựng một Cơ sở dữ liệu (CSDL), chứa các hình ảnh về lá cây dược liệu ở Việt Nam. CSDL này sẽ được xây dựng dựa trên hình ảnh thực tế chụp từ các cây dược liệu Việt Nam, trong các điều kiện chăm sóc cũng như thổ nhưỡng khác nhau. Sự đa dạng các hình ảnh về lá cây trong các điều kiện khác nhau sao cho đảm bảo tính đúng, đặc | thù và tiêu chuẩn trong việc nhận diện dược liệu bằng hình thái của lá cây, trong các trường hợp khác nhau như ảnh chụp được rõ nét các lá cây dược liệu (thông qua máy ảnh chuyên dụng), cũng như trong trường hợp sử dụng các máy ảnh cá nhân (có thể có độ phân giải không cao bằng, bị lẫn các loại lá cây khác do không thể hái tất cả lá cây để đem đến phòng thí nghiệm chụp, bị lẫn các đối tượng khác…).

(2) Mô hình toán về các đặc trưng cho từng loại lá cây, trên cơ sở phân tích các ảnh, các quá trình xử lý mờ hóa (nhằm đảm bảo tính tổng quát của dữ liệu: dữ liệu rõ, dữ liệu bị thiếu thông tin, dữ liệu bị nhiễu…).

(3) Phân loại các loại cây dược liệu dựa vào một thời điểm có ảnh về lá cây dược liệu, cũng như các hình thái phụ thuộc vào giai đoạn phát triển của cây dược liệu, hay các điều kiện vật lý có ảnh hưởng đến ảnh của lá cây. Tất cả các tính toán được dựa trên qua công cụ thống kê và tính toán hiện đại như Thống kê Bayes mờ, mô phỏng Markov chain Monte Carlo, Deep Learning. Các kết quả đánh giá dựa trên tính ổn định của thuật toán nhằm tính ra chuỗi dừng để sử dụng trong các suy luận.

(4) Xây dựng chương trình ứng dụng (app) sử dụng dễ dàng cho mọi người trong phân loại cây dược liệu ở Việt Nam. Trong đó, có chỉ ra các tính năng của các loại cây dược liệu và các phần được sử dụng trong cây dược liệu đó. 

Tầm ảnh hưởng

(1) Khía cạnh khoa học – công nghệ

Ý tưởng về việc xây dựng CSDL về dược liệu và thực vật ở Việt Nam tuy không mới, nhưng hiện chưa được nhiều sự quan tâm và tiến hành một cách nghiêm túc, chuẩn mực. Các CSDL tương tự hiện nay đang là CSDL đóng, không có sự đóng góp của người dùng và các chuyên gia với lượng thông tin dư thừa, thiếu tính cập nhật, và không đảm bảo độ tin cậy trong sử dụng cho nghiên cứu khoa học. Với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái trong thời đại công nghệ số cho dược liệu và thực vật ở Việt Nam, dự án hướng tới việc xây dựng nhiều CSDL có mạng lưới kết nối với nhiều CSDL khác trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, việc phát triển một nền tảng khoa học tính toán trong nhận dạng dược liệu là một bước đi táo bạo trong việc giúp tìm ra các dược liệu quý hiếm, tái khảo sát lại trữ lượng thực tế hiện có, cũng như xác định lại vị trí phân bố dược liệu trên toàn Việt Nam. Nắm các thông tin này là một trong những bước đi cơ sở và quan trọng hàng đầu trong việc ngăn chặn tàn phá, khai thác quá mức tạo tiền đề để phát triển và bảo tồn nguồn gene quý của thực vật Việt Nam.

(2) Khía cạnh phát triển kinh tế xã hội

Việc đưa các thông tin về dược liệu đến gần người dùng phổ thông hơn sẽ giúp nâng cao nhận thức vĩ mô về tầm quan trọng của việc phát triển, bảo tồn, và tận dụng lợi thế vùng miền trong phát triển kinh tế nông nghiệp định hướng trồng dược liệu.

Nhận thức đúng đắn về vai trò và giá trị của dược liệu sẽ giúp cải thiện đời sống cho nông dân, hạn chế việc bị các thương lái nước ngoài ép giá và giảm tính phụ thuộc vào việc thu mua từ nước ngoài. Các công ty dược sẽ giảm tải được chi phí thu mua và vận chuyển nguồn nguyên liệu từ nước ngoài thông qua việc sử dụng nguồn cung nội địa, qua đó, chúng tôi hy vọng sẽ được khôi phục dưới tác động kinh tế thị trường tích cực.

(3) Khía cạnh y tế

Đông y dược cổ truyền Việt Nam hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các chuyên gia trong và ngoài nước. Nhiều bài thuốc cổ truyền Việt Nam đã và đang được ứng dụng để sản xuất trà, thực phẩm chức năng, và thuốc trong điều trị bệnh. Để đảm bảo chất lượng của các dược phẩm trong sử dụng trong nước và mở rộng ra thị trường quốc tế trong tương lai, thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và nguồn gốc minh bạch của nguyên liệu đầu vào là vô cùng quan trọng. Thực tế cho thấy Việt Nam hoàn toàn có đủ cơ sở và điều kiện về tự nhiên và xã hội để phát triển vùng dược liệu đủ để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nội địa lẫn xuất khẩu. Vấn nạn dược liệu giả, kém chất lượng, do đó cũng sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn và tiến tới dược liệu thay thế.

(4) Khía cạnh giáo dục

Dự án mang đến cho người dùng phổ thông (bao gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên) những thông tin khoa học, đúng đắn nhưng gần gũi và thực tế. Chúng tôi ý thức được việc để thay đổi nhận thức của người dân về giá trị của nguồn dược liệu Việt Nam sẽ góp phần tạo ra các hiệu ứng cộng hưởng tích cực trong việc bảo tồn nguồn dược liệu quý của quốc gia, đặc biệt là ở giới trẻ.

Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Phạm Thế Bảo
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Sài Gòn

Tags

Tiến độ dự kiến
01/09/2019
31/08/2020
Giai đoạn 1

01 Bài báo quốc tế Q1

31/08/2021
Giai đoạn 2

– 01 Bài báo quốc tế Q1
– 01 Phần mềm website (Phần mềm trang web kết nối với cơ sở dữ liệu dược liệu cho người truy cập miễn phí)
– 02 ứng dụng điện thoại (01 trên IOS & 01 trên Android)
– 01 Cơ sở dữ liệu về hình ảnh cây dược liệu (tối thiểu 100.000 ảnh và 3000 loài cây dược liệu)