VINIF.2021.DA00128 – VAIPE: Hệ thống theo dõi và hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật cho người Việt

Chủ nhiệm dự án
GS. Đỗ Ngọc Minh & TS. Nguyễn Thanh Hùng & TS. Phạm Huy Hiệu
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học VinUni

Dự án đề xuất, thiết kế, đánh giá, và triển khai thử nghiệm VAIPE, một hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mạng Internet vạn vật, giúp người dùng thu thập, quản lý các dữ liệu liên quan tới sức khoẻ, và hỗ trợ người dùng trong việc chăm sóc sức khỏe cá nhân. VAIPE gồm hai thành phần chính: một ứng dụng tương tác trực tiếp với người dùng (được gọi là ứng dụng VAIPE), và một hệ thống xử lý dữ liệu hoạt động trên các máy chủ (được gọi là máy chủ VAIPE).

Những nội dung chính của dự án

Ứng dụng VAIPE là một phần mềm chạy trên các nền tảng điện thoại thông minh, cung cấp cho người dùng một giao diện thống nhất, giúp thu thập tất cả các thông tin liên quan tới sức khoẻ từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm ảnh chụp các văn bản như đơn thuốc, sổ y bạ; ảnh chụp các vật thể như viên/lọ thuốc, biểu đồ nhịp tim; các tín hiệu số thu được từ các thiết bị IoT. Bên cạnh đó, ứng dụng VAIPE cung cấp giao diện trực quan hoá các kết quả phân tích dữ liệu, các dự đoán về tình trạng sức khoẻ của người dùng. Ứng dụng VAIPE được trang bị nhiều chức năng thông minh hỗ trợ người dùng trong chăm sóc sức khoẻ và điều trị bệnh như: tự động nhắc lịch uống thuốc; nhận diện thuốc và nhắc nhở việc uống thuốc sai đơn, cảnh báo nguy cơ bệnh tật ở giai đoạn sớm.

Tác động của dự án

Dự án này có ảnh hưởng lớn ở nhiều khía cạnh, bao gồm lý thuyết, thực tiễn và giáo dục. Trước hết, dự án sẽ thúc đẩy các bài toán lý thuyết liên quan và đạt được nhiều kết quả nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực như: học máy, khai phá dữ liệu, công nghệ chuỗi khối, tối ưu hoá. Về mặt thực tiễn, hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho Việt Nam, một quốc gia đang phát triển có nhu cầu cấp thiết về việc cải thiện chăm sóc sức khỏe cho người dân. Mọi người sẽ được trao quyền dễ dàng quản lý và chia sẻ dữ liệu sức khỏe của chính họ, lời khuyên hữu ích và cảnh báo về nguy cơ bệnh tật, tất cả đều được thực hiện với sự tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Bằng cách thu hút sinh viên ở cả cấp đại học và sau đại học, dự án cũng sẽ có tác động đáng kể đến việc giáo dục và đào tạo thế hệ kỹ sư và nhà khoa học tiếp theo.

Website: vaipe.org

Chủ nhiệm dự án
GS. Đỗ Ngọc Minh & TS. Nguyễn Thanh Hùng & TS. Phạm Huy Hiệu
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học VinUni

Tags

Tiến độ dự kiến
24/12/2021
24/12/2022
Giai đoạn 1

– 01 bản thiết kế hệ thống
– 01 nền tảng thu thập và gán nhãn dữ liệu
– 02 bộ dữ liệu gán nhãn về đơn thuốc và viên thuốc
– Tối thiểu 03 bài báo hội thảo rank A hoặc tạp chí Q1

24/12/2023
Giai đoạn 2

– 05 bản thảo bài báo hội thảo rank A hoặc tạp chí Q1, được chấp nhận tuỳ vào tiến độ phản biện của hội thảo/tạp chí.
– 02 bộ dữ liệu chuẩn hoá, mở về hình ảnh đơn thuốc và viên thuốc.
– 02 Bằng độc quyền sáng chế nộp tại Việt Nam, đã nhận được thông báo chấp thuận đơn đăng ký sáng chế từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

24/12/2024
Giai đoạn 3

– 02 cuộc thi về nhận dạng hình ảnh y tế.
– 01 Bằng độc quyền sáng chế nộp tại Việt Nam, đã nhận được thông báo chấp thuận đơn đăng ký sáng chế từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
– 03 bài báo đã được chấp nhận đăng tại các tạp chí Q1 hoặc hội thảo rank A.
– 02 thạc sĩ (luận văn liên quan đến nội dung dự án)
– 02 nghiên cứu sinh (thực hiện đề tài liên quan đến nội dung dự án)