VINIF.2019.DA07 – V-Chain: nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng phi tập trung dựa trên công nghệ Blockchain

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Nguyễn Bình Minh
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Dự án là một trong những nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam liên quan tới công nghệ blockchain, một trong những công nghệ chiến lược của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khác với những nghiên cứu hiện có ở Việt Nam, trong đó tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng, hệ thống cụ thể như truy xuất nguồn gốc, hoặc ví điện tử, dự án có mục tiêu xây dựng một nền tảng hỗ trợ các nhà lập trình phát triển các ứng dụng phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain một cách dễ dàng, nhanh chóng và giảm thiểu công sức. Từ đó, nền tảng có tên gọi V-Chain sẽ giúp tăng khả năng áp dụng công nghệ blockchain vào đời sống, đảm bảo tính minh bạch, bất biến của dữ liệu sinh ra trong quá trình vận hành của các ứng dụng CNTT.

Nền tảng V-Chain được thiết kế để hỗ trợ việc phát triển ứng dụng trên nhiều mạng chuỗi khối khác nhau như Ethereum, Hyperledger Sawtooth, Hyperledger Fabric, v.v. cùng với mạng IPFS để lưu trữ dữ liệu phân tán. Các nút mạng có thể được triển khai trên các hạ tầng khác nhau bao gồm server của người dùng, hay trên các dịch vụ lưu trữ của Amazon Web Service, DigitalOcean, Viettel, v.v. Các services bên trong V-Chain cho phép người dùng có thể dễ dàng mô tả ứng dụng cần xây dựng bao gồm cả dữ liệu cần lưu trữ và thao tác xử lý liên quan. V-Chain sau đó sẽ sinh ra các APIs cho phép lập trình viên đọc và ghi dữ liệu lên mạng blockchain đã chọn.

Trong quá trình phát triển nền tảng V-Chain, nhiều bài toán nghiên cứu được đặt ra và giải quyết như: quản lý định danh số của người dùng trên mạng blockchain để có thể được hiểu và xác thực bởi tất cả các ứng dụng liên quan trong hệ sinh thái, cách thức chuyển đổi dữ liệu hiện có của tổ chức lên mạng blockchain một cách dễ dàng và hiệu quả, việc mở rộng các mô hình đồng thuận sẵn có để phù hợp với chính sách của tổ chức, hay giải quyết các lo lắng của người dùng về tính riêng tư của dữ liệu để đảm bảo họ là chủ sở hữu của dữ liệu trên mạng chuỗi khối, v.v. Dựa trên các kết quả nghiên cứu và nền tảng được xây dựng, chúng tôi sẽ phát triển và triển khai hai ứng dụng phi tập trung mẫu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp và xác thực bằng cấp nhằm thúc đẩy tính minh bạch trong hoạt động của các tổ chức liên quan.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Nguyễn Bình Minh
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tags

Tiến độ dự kiến
23/09/2019
22/05/2020
GIAI ĐOẠN 1 (08 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 1:

 • 01 bài báo (accepted)
 • 01 báo cáo thiết kế prototype nền tảng V-Chain
22/01/2021
GIAI ĐOẠN 2 (08 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 2:

 • 02 bài báo (accepted)
 • 01 báo cáo xây dựng nền tảng V-Chain
22/09/2021
GIAI ĐOẠN 3 (08 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 3:

 • Có thư chấp nhận thêm 03 bài báo
 • Đơn đăng ký 01 sở hữu trí tuệ tại cơ quan sở hữu trí tuệ Nhật Bản (Mục 2, Phụ lục 2);
 • 02 Nghiên cứu sinh có tên trong bài báo thuộc dự án (Mục 3, Phụ lục 2);
 • 04 Thạc sĩ bảo vệ thành công luận văn liên quan tới lĩnh vực của dự án (Mục 4, Phụ lục 2);
 • 01 Báo cáo thiết kế 02 ứng dụng mẫu cho nền tảng V-Chain;
 • Mã nguồn mở V-Chain (Mục 1, Phụ lục 1);
 • 02 Biên bản đánh giá chất lượng của 02 ứng dụng mẫu từ 02 đơn vị sử dụng (Mục 2, 3, Phụ lục 1);
 • 01 Báo cáo tổng kết dự án.