VINIF.2019.DA16 – Ứng dụng công nghệ tiên tiến để xây dựng và triển khai hệ thống quản lý điểm đỗ xe thông minh trên phố

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Phùng Thị Kiều Hà
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nội dung dự án là thiết kế và triển khai hệ thống quản lý và giám sát bãi đỗ xe thông minh trên phố để:
– cung cấp tiện ích hỗ trợ lái xe dễ dàng tìm kiếm, đỗ xe và thanh toán,
– cung cấp công cụ quản lý kiểm soát bãi đỗ tự động và an toàn để tránh những sai sót khách quan và chủ quan,
– thu thập dữ liệu đánh giá hiệu quả hoạt động của các bãi đỗ để điều chỉnh chính sách phù hợp.
Các công nghệ truyền thông không dây (LoRa, V2X), công nghệ cảm biến từ trường, công nghệ xử lý ảnh dựa trên học máy, công nghệ điện toán biên, được áp dụng để phát triển hệ thống tự động giám sát bãi đỗ xe ô tô trên phố và ứng dụng tìm kiếm và đặt chỗ đỗ xe ô tô. Tình trạng bãi đỗ xe được giám sát bởi các thiết bị cảm biến và camera, ô tô đỗ được giám sát bởi thiết bị tag đặt trên xe và tại mỗi bãi đỗ xe được trang bị thiết bị cổng (gateway) tập trung dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu nhận được từ các cảm biến, camera và thẻ tag. Thiết bị cổng đa giao thức (multi-protocol gateway) có tích hợp tiêu chuẩn oneM2M theo khuyến nghị của ETSI để dễ dàng tích hợp với các hệ thống IoT ứng dụng công nghệ/giao thức truyền thông khác nhau. Quá trình nhận diện xe vào/ra tại các điểm đỗ, thời gian đỗ, tính phí được quản lý tự động, không cần sự can thiệp của nhân viên. Dữ liệu tổng hợp tại các thiết bị cổng được gửi đến hệ thống quản lý trung tâm để cập nhật thời gian thực cho bản đồ đỗ xe của ứng dụng tìm kiếm và đặt chỗ đỗ xe, và để phục vụ quá trình kiểm tra, lưu trữ, và thống kê đánh giá lâu dài. Nền tảng hệ thống dựa trên các công nghệ được chấp nhận rộng rãi trên thế giới (V2X, LoRa, oneM2M) đảm bảo khả năng mở rộng và tích hợp với hệ thống giao thông thông minh (Intelligent Transportation System) hay mô hình thành phố thông minh trong tương lai (Smart City). Dự án đồng thời thực hiện nghiên cứu về vấn đề tối ưu giao thức truyền thông LoRa, công nghệ điện toán biên đa truy nhập, vấn đề bảo mật trong hệ thống ứng dụng V2X.

Hiệu quả và tác động: Người sử dụng ô tô sẽ là những người được hưởng lợi trực tiếp từ dịch vụ tiện ích thông minh của hệ thống, giảm thiểu thời gian lưu thông của ô tô trên đường để giảm tắc đường, giảm khí thải từ xe gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, những nhà hoạch định chính sách về giao thông của thành phố khai thác dữ liệu để điều tiết giao thông, bố trí điểm đỗ xe hợp lý; những chủ cửa hàng, nhà hàng trên các tuyến phố có thể khai thác thông tin về điểm đỗ xe cho công việc kinh doanh; người dân nói chung cũng có thể khai thác thông tin để xác định những phương tiện di chuyển phù hợp. Thực tế hiệu quả và tác động của các hệ thống quản lý giám sát tự động trên nền tảng IoT không phải chỉ từ dịch vụ cung cấp trực tiếp bởi hệ thống, mà một phần rất quan trọng là từ dữ liệu thu thập được bởi hệ thống và được khai thác bởi nhiều bên khác nhau để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ giá trị khác, để xây dựng tổ chức hoạt động xã hội một cách hiệu quả, thích ứng và thông minh.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Phùng Thị Kiều Hà
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tags

Tiến độ dự kiến
19/09/2019
18/08/2020
GIAI ĐOẠN 1 (8 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 1:

  • 01 Prototype thiết bị phát hiện vị trí đỗ xe.
  • 01 Prototype thiết bị tag đặt trên xe ô tô
  • 01 sinh viên Cao học
18/04/2021
GIAI ĐOẠN 2 (08 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 2:

  • 01 bài báo báo khoa học đăng trên tạp chí thuộc Q1-SCIE list;
  • 01 Prototype thiết bị tập trung dữ liệu
  • 01 phần mềm quản trị hệ thống, 01 phần mềm ứng dụng cho nhân viên giám sát, 01 phần mềm ứng dụng cho người lái ô tô
  • 01 sinh viên Cao học
18/09/2021
GIAI ĐOẠN 3 (08 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 3:

  • 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí thuộc Q1-SCIE list;
  • 01 Đơn đăng kí sở hữu trí tuệ;
  • 01 hệ thống quản lý giám sát bãi đỗ xe thông minh trên phố