VINIF.2019.DA08 – Ứng dụng Big Data Analytics và Machine Learning để tối ưu hóa các tham số công nghệ cho trạm sản xuất thông minh có máy CNC và Robot

project manager image
Chủ nhiệm dự án
GS.TS. Chu Anh Mỳ
Tổ chức chủ trì
Học viện Kỹ thuật quân sự

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển phương pháp tối ưu hóa quá trình sản xuất dựa trên công nghệ Bigdata kết hợp với Học máy và Trí tuệ nhân tạo, áp dụng cho hệ thống có sự xuất hiện của Robot và máy CNC. Từ đó thiết kế và hiện thực hóa 1 mô hình CPS bao gồm 1 máy CNC và 1 Robot hàn phục vụ cho việc thí nghiệm, xử lý lấy mẫu thời gian thực phục vụ xây dựng big data, tối ưu hóa tham số làm việc của của Robot và máy CNC, áp dụng thử nghiệm các thuật toán dự đoán, nhận dạng, tính toán tối ưu, giám sát và chuẩn đoán lỗi hệ thống.

Mô hình thử nghiệm và thuật toán tối ưu được áp dụng nhằm nâng cao chất lượng mối hàn của Robot, độ chính xác gia công của máy CNC, tiết kiệm thời gian sản xuất, năng lượng, nguyên vật liệu cũng như giảm thiểu phế phẩm của hệ thống sản xuất thông minh có máy CNC và Robot trong công nghiệp ô tô, dây chuyền sản xuất máy công cụ…

Cấu hình của Robot hàn có gắn thêm các thiết bị cảm biến, chấp hành kết hợp thuật toán tối ưu sẽ được thử nghiệm trong dây chuyền hàn của nhà máy cơ khí số 17, Đồng Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
GS.TS. Chu Anh Mỳ
Tổ chức chủ trì
Học viện Kỹ thuật quân sự

Tags

Tiến độ dự kiến
26/08/2019
26/08/2020
GIAI ĐOẠN 1 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 1:

 • 01 bài báo Q1;
 • 01 hệ thống số hóa – vật lý máy CNC và robot ứng dụng trong sản xuất;
 • 01 Luận văn thạc sĩ;
 • Hỗ trợ 01 Nghiên cứu sinh
26/08/2021
GIAI ĐOẠN 2 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 2:

 • 01 bài báo Q1;
 • Hoàn thiện hệ thống số hóa – vật lý máy CNC và robot ứng dụng trong sản xuất;
 • 01 bài hội thảo quốc tế;
 • 01 bài hội thảo trong nước;
 • 01 Luận văn thạc sĩ;
 • Hỗ trợ 01 Nghiên cứu sinh
26/08/2022
GIAI ĐOẠN 3 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 3:

 • 02 bài báo Q1;
 • 01 chấp nhận đơn hợp lệ sở hữu trí tuệ (hoặc giải pháp hữu ích) quốc tế;
 • Hoàn thiện hệ thống số hóa – vật lý máy CNC và robot ứng dụng trong sản xuất;
 • 01 bài hội thảo quốc tế;
 • 01 bài hội thảo trong nước;
 • Hỗ trợ 02 Nghiên cứu sinh