VINIF.2020.DA18 – Thiết bị và vật liệu tiên tiến cho khảo sát quy mô lớn dữ liệu về nước

Chủ nhiệm dự án
GS. TS. Hoàng Nam Nhật
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Mục tiêu của dự án

Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước bao gồm cả nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt, nước sông, hồ, nước biển, là vấn đề có tính cấp thiết về mặt kinh tế và xã hội, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Dự án cung cấp giải pháp kỹ thuật khả thi áp dụng được trên diện rộng, sử dụng được đối với cả người dân, hộ gia đình (để quan trắc nguồn nước sinh hoạt hàng ngày), và cả đối với các công ty, cơ quan quản lý để quan trắc dữ liệu môi trường và xâm nhập mặn diện rộng.

Dự án cung cấp giải pháp kỹ thuật mới, chế tạo thiết bị cho phép quan trắc và thu thập dữ liệu trên diện rộng về chất lượng nguồn nước. Thiết bị dựa trên vật liệu cảm biến thế hệ mới, tích hợp phần mềm, GPS, GSM để đo đạc trực tuyến và trực tiếp độ dẫn điện bề mặt, tự động truyền và xử lý dữ liệu. Thiết bị có thể gắn được trên vật thể mang hoặc thả trôi tự do theo dòng nước. Không có thiết bị tương đương trong nước và trên thế giới.

Chủ nhiệm dự án
GS. TS. Hoàng Nam Nhật
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tags

Tiến độ dự kiến
01/11/2020
31/08/2021
Giai đoạn 1

Sản phẩm giai đoạn 1:
– 03 bản thảo bài báo Q1
– 01 bản thảo đăng ký patent
– 01 bản thảo đăng ký giải pháp hữu ích
– 01 bản thảo bài báo Hội nghị

30/06/2022
Giai đoạn 2

Sản phẩm giai đoạn 2:
– Nộp phản biện 03 bài báo Q1
– Nộp phản biện 01 bản thảo bài báo Hội nghị
– Hoàn thành tiếp 02 bản thảo bài báo Hội nghị
– Nộp đăng ký 01 đăng ký patent
– Nộp đăng ký 01 đăng ký giải pháp hữu ích

31/10/2023
Giai đoạn 3

Sản phẩm giai đoạn 3:
– Chế tạo đủ số lượng sản phẩm thiết bị theo yêu cầu
– Có kết quả chấp nhận đăng ký patent và giải pháp hữu ích
– Có kết quả chấp nhận đăng hoặc đã đăng được 03 bài báo Q1
– Có kết quả chấp nhận đăng hoặc đã đăng được 03 bài báo hội nghị