VINIF.2021.DA00214 – Thiết bị và phần mềm thông minh thu nhận, xử lý và cảnh báo sớm lũ quét, sạt lở đất dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và công nghệ IoT

project manager image
Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mục tiêu của dự án

  • Phát triển hệ thống điều khiển thông minh tự động nhận tín hiệu từ các cảm biến, xử lý và cảnh báo sớm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Hệ thống điều khiển bao gồm phần cứng và phần mềm có khả năng thu thập dữ liệu, xử lý và cảnh báo. Các thành phần của hệ thống dự kiến sẽ được lắp đặt và thử nghiệm tại tỉnh Hòa Bình.
  • Một số công nghệ tích hợp trong hệ thống: (i) Cảm biến thông minh và truyền thông IoT; (ii) Truyền dữ liệu qua mạng không dây và đám mây (google firebase); (iii) Thiết kế mạch điều khiển từ các linh kiện điện tử thế hệ mới với mật độ tích hợp cao; (iv) Kết hợp các loại cảm biến: cảm biến lượng mưa, độ ẩm của không khí và đất, cảm biến tốc độ dòng bùn, cảm biến dịch chuyển của đất, cảm biến áp suất thủy động lực học,dây cảm biến và camera để phát hiện dòng chảy và lũ quét; (v) Phân tích dữ liệu được xử lý bằng kỹ thuật máy học và khai thác dữ liệu AI.

Những nội dung chính của dự án

Thiết kế Phần cứng/Phần mềm cho hệ thống; Lắp đặt thử nghiệm và ứng dụng sản phẩm; Công bố các bài báo trên tạp chí uy tín.

Tác động của dự án

  • Thu hẹp khoảng cách giữa khoa học và cộng đồng người dùng thông qua việc đồng thiết kế trên cơ sở nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng sạt lở, lũ quét;
  • Hỗ trợ chính quyền địa phương và các nhà quản lý nhà nước trong việc ứng phó hiệu quả với thiên tai; Góp phần giảm thiểu thiệt hại giải quyết các thách thức của lũ quét và sạt lở đất.
project manager image
Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tags

Tiến độ dự kiến
15/11/2021
15/07/2022
Giai đoạn 1

– 03 Thiết bị phần cứng giám sát và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất;
– 01 Bản thiết kế hệ thống tích hợp (cả phần cứng và phần mềm phục vụ đánh giá giai đoạn);
– 01 Bản thảo bài báo (Tạp chí Q1).

15/05/2023
Giai đoạn 2

– 01 Bản thiết kế phần mềm cho máy tính (Client);
– 01 Thư chấp nhận, hoặc đã được xuất bản các bài báo trên tạp chí quốc tế Q1;
– 01 chấp nhận đơn đăng ký sáng chế/ Giải pháp hữu ích.

15/11/2024
Giai đoạn 3

– 03 bài báo trên tạp chí quốc tế Q1;
– 01 Hệ thống tích hợp thông minh cảnh báo sớm lũ quét và sạt lở đất được lắp đặt;
– 02 chấp nhận đơn đăng ký sáng chế/ Giải pháp hữu ích;
– 01 Phần mềm cho máy tính (Client) và 01 App điện thoại;
– Hỗ trợ đào tạo 03 học viên cao học/ nghiên cứu sinh.