VINIF.2021.DA00034 – Phát triển vaccine ngâm và cho ăn phòng bệnh do Aeromonas hydrophila và Edwardsiella ictaluri ở cá tra sử dụng vector chuyển vaccine Bacillus subtilis

Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng & PGS.TS. Phan Thị Phượng Trang & TS. Bùi Thị Bích Hằng & TS. Ngô Huỳnh Phương Thảo
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Mục tiêu tổng thể của dự án là nghiên cứu phát triển vaccine cho cá tra nhằm phòng ngừa bệnh gan thận mủ gây ra bởi Edwardsiella ictaluri và bệnh xuất huyết gây ra bởi Aeromonas hydrophila sử dụng vector chuyển vaccine Bacillus subilis.

Những nội dung chính của dự án

Nội dung 1: Xác nhận các kháng nguyên tiềm năng từ A. hydrophila và E. ictaluri có thể được sử dụng để phát triển vaccine
Nội dung 2: Phân tích bộ gen, kháng nguyên tiềm năng, các gen độc tố từ các vi khuẩn gây bệnh cho cá tra
Nội dung 3: Xây dựng phương pháp để đo sự đáp ứng miễn dịch ở cá tra
Nội dung 4: Tạo các chủng B. subtilis biểu hiện kháng nguyên nhằm phát triển vaccine phòng bệnh gây ra bởi A. hydrophila
Nội dung 5: Tạo các chủng B. subtilis biểu hiện kháng nguyên nhằm phát triển vaccine phòng bệnh gây ra bởi E. ictaluri
Nội dung 6: Nghiên cứu tính sinh miễn dịch của các chủng vi khuẩn B. subtilis mang kháng nguyên riêng biệt
Nội dung 7: Nghiên cứu sự an toàn và tỷ lệ bảo hộ của vaccine ở trong phòng thí nghiệm.

Tác động của dự án

Việt Nam dẫn đầu trên thế giới về nuôi cá tra và kim ngạch xuất khẩu đạt 2,26 tỉ USD. Ước tính thị trường cho vaccine cá tra 700 – 1400 tỷ đồng/năm. Vi khuẩn quan trọng gây bệnh cho cá tra gồm: A. hydrophila gây bệnh xuất huyết và E. ictaluri gây bệnh gan thận mủ. Giải pháp điều trị bệnh chính trong thời gian qua là sử dụng kháng sinh, nhưng việc sử dụng kháng sinh trong nuôi thủy sản ở Việt Nam đã bị cấm sử dụng từ năm 2020. Vaccine là một trong nhưng giải pháp thay thế quan trọng để phòng ngừa bệnh, nhưng thị trường chưa có vaccine hiệu quả cho bệnh gây ra bởi A. hydrophila và E. ictaluri. Dự án hy vọng có thể tạo ra được vaccine góp phần duy trì việc phát triển ngành nuôi cá tra ở Việt Nam.

Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng & PGS.TS. Phan Thị Phượng Trang & TS. Bùi Thị Bích Hằng & TS. Ngô Huỳnh Phương Thảo
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Tags

Tiến độ dự kiến
15/11/2021
15/11/2022
Giai đoạn 1

– Xác nhận kháng nguyên tiềm năng để phát triển vaccine
– Phân tích đặc điểm di truyền của vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ và xuất huyết ở cá tra

15/05/2023
Giai đoạn 2

– Hình thành được phương pháp để nghiên cứu sự đáp ứng miễn dịch ở cá tra
– Tạo được các chủng B. subtilis biểu hiện các kháng nguyên tiềm năng để làm vaccine

15/12/2024
Giai đoạn 3

– Kết quả thử nghiệm các vaccine trong phòng thí nghiệm, bao gồm tính sinh miễn dịch, sự an toàn và tỉ lệ bảo hộ
– 01 sở hữu trí tuệ
– 02 bài báo Q1