VINIF.2021.DA00193 – Phát triển công nghệ làm lành vết thương ngoài da sử dụng súng phun tế bào gốc và màng nano sinh học

Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nam & GS.TS. Chử Đức Trình & TS. Thân Thị Trang Uyên
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Dự án phát triển công nghệ làm lành vết thương ngoài da sử dụng súng phun tế bào gốc cùng các sản phẩm từ tế bào gốc, chế phẩm nano, đồng thời sử dụng màng nano sinh học được phun bằng thiết bị electrospinning cầm tay để tạo lớp da nhân tạo giúp bảo vệ vết thương và hỗ trợ quá trình lành vết thương, giảm đau đớn và chi phí cho người bệnh.

Những nội dung chính của dự án

  • Phát triển súng phun tế bào gốc có thể phun phối hợp các dung dịch khác nhau như dung dịch tế bào gốc, dịch chiết tế bào gốc, chế phẩm nano, …. nhằm làm lành nhanh vết thương hở.
  • Phát triển thiết bị electrospinning cầm tay tạo màng nano sinh học để làm lớp phủ vết thương.
  • Phát triển màng nano sinh học có khả năng phủ vết thương như da nhân tạo hỗ trợ làm lành vết thương.

Tác động của dự án

Dự án mong muốn tạo ra được một bộ sản phẩm tiềm năng nhằm mục đích hỗ trợ những người bị các vết thương hở có thể giảm bớt đau đớn và chi phí trong quá trình điều trị, giúp làm lành các vết thương khó lành, từ đó giảm tải cho hệ thống y tế, tăng chất lượng cuộc sống và các tác động tâm sinh lý của người bệnh.

Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nam & GS.TS. Chử Đức Trình & TS. Thân Thị Trang Uyên
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tags

Tiến độ dự kiến
15/11/2021
15/10/2022
Giai đoạn 1

– 01 Báo cáo tổng hợp giai đoạn 1 của dự án gồm: Báo cáo thu thập 05 dòng tế bào gốc trung mô dây rốn (UCMSC) và phân lập, tinh sạch EV; Báo cáo nghiên cứu phát triển vật liệu màng sợi nano để chế tạo da nhân tạo;
– 01 súng phun tế bào thử nghiệm (prototype), bản vẽ thiết kế và bản mô tả thiết kế;
– 01 Súng phun electrospinning thử nghiệm (prototype), bản vẽ thiết kế và bản mô tả thiết kế.

15/10/2023
Giai đoạn 2

– 01 Báo cáo tổng hợp giai đoạn 2 của dự án gồm: Báo cáo nuôi cấy MSC và điều chế EV cho thử nghiệm súng liền thương; Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động của thiết bị súng phun electrospinning cầm tay; Báo cáo nghiên cứu tối ưu các điều kiện chế tạo và thử nghiệm của màng sợi nano sinh học; Báo cáo thử nghiệm súng phun tế bào với các dung dịch phối hợp; Báo cáo kết quả tối ưu mô hình.
– 100 ml vật liệu để tạo da nhân tạo.

15/10/2024
Giai đoạn 3

– 01 Báo cáo tổng kết dự án gồm: Báo cáo hiệu quả thử nghiệm của thiết bị; Báo cáo hiệu quả sử dụng;
– 02 Súng phun tế bào gốc;
– 02 Thiết bị súng phun electrospinning cầm tay để tạo màng nanofiber;
– 02 SHTT (bằng hoặc chấp nhận đơn hợp lệ và kết quả tra cứu khả năng bảo hộ từ các cơ quan, tổ chức có chứng nhận hoạt động hợp pháp) ;
– 01 bài báo quốc tế hạng Q1 (được đăng hoặc chấp nhận đăng);
– 01 bài báo quốc tế (được đăng hoặc chấp nhận đăng.