VINIF.2021.DA00169 – Phát triển chip LED đa chức năng từ vật liệu metamaterials định hướng ứng dụng cho chiếu sáng xe điện và màn hình phân giải cao

Chủ nhiệm dự án
TS. Lê Văn Quỳnh & GS. TS. Vũ Đình Lãm & PGS. TS. Nguyễn Hải Sơn
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học VinUniversity
  • Phát triển một loại chip LED thế hệ mới có nhiều chức năng thay vì chỉ phát sáng thông thường từ sự kết hợp hài hòa những tính chất đặc biệt của vật liệu metamaterials và chấm lượng tử perovskite. Cụ thể, dòng chip metaLED có điện áp phát sáng thấp hơn, cường độ phát sáng mạnh hơn, có độ phân giải giữa các pixel cao hơn và có khả năng phát xạ định hướng so với chip LED thông thường
  • Làm sáng tỏ cơ chế tương tác quang học giữa lớp metasurface với lớp chấm lượng tử perovskite qua những nghiên cứu thực nghiệm
  • Làm chủ công nghệ know-how từ thiết kế chip LED, chế tạo và đo đạc đặc trưng của LED ở cấp độ phòng thí nghiệm

Những nội dung chính của dự án

  • Gói công việc 1. Nghiên cứu tương tác giữa metamaterial quang với chấm lượng tử perovskite
  • Gói công việc 2. Chế tạo và khảo sát đặc trưng perovskite LEDs
  • Gói công việc 3. Phát triển metaLEDs và so sánh các đặc trưng với perovskite LEDs thông thường

Tác động của dự án

  • Thiết bị chiếu sáng và phát quang hiện diện ở mọi nơi và khó có thể thay thế trong cuộc sống hiện đại. Chúng được sử dụng trong các hoạt động hàng ngày đến những ứng dụng trong y tế và truyền dữ liệu. Xu hướng của xe điện, xe tự lái và thực tế ảo, thực tế tăng cường sẽ định hình lại cách chúng ta sinh sống, làm việc và đi lại. Trong xu hướng này, thiết bị chiếu sáng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các chức năng mới cũng như đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của các ứng dụng trên. Do đó, phát triển các dòng chíp LEDs tiết kiệm năng lượng như metaLEDs có thể giúp kéo dài thời gian chạy cho mỗi lần sạc pin.
  • Đối với chiếu sáng thông thường thì các thiết bị chiếu sáng và phát sáng là những phần tử linh kiện cơ bản và ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống, do vậy mà sử dụng các thiết bị hiệu năng cao, tiết kiệm năng lượng giúp giảm tải năng lượng dư thừa phát sinh và đóng vai trò quan trọng cho việc cắt giảm khí thải nhà kính.
  • Phát triển đội ngũ nghiên cứu nắm bắt và làm chủ công nghệ chế tạo và đo đạc các đặc trưng của LEDs kích thước nhỏ ngay tại trong nước.
Chủ nhiệm dự án
TS. Lê Văn Quỳnh & GS. TS. Vũ Đình Lãm & PGS. TS. Nguyễn Hải Sơn
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học VinUniversity

Tags

Tiến độ dự kiến
24/12/2021
24/09/2022
Giai đoạn 1

– Bài báo Q1 số 1 và số 2 được đăng/chấp nhận đăng
– Hoàn thiện hệ đo đạc hiệu suất lượng tử (EQE) của LEDs
– Quy trình chế tao perovskite LEDs
– Tổng hợp perovskites trong mạng polymer và các tính chất quang của chúng

24/10/2023
Giai đoạn 2

– Bài báo Q1 số 3 và số 4 được đăng/chấp nhận đăng
– Thử nghiệm tích hợp plasmonics, metamaterials vào thiết bị PeLEDs

24/10/2024
Giai đoạn 3

– Bài báo Q1 số 5 được đăng/chấp nhận đăng
– 01 văn bằng sở hữu trí tuệ trong nước hoặc quyết định chấp nhận đơn
– 02 NCS được hỗ trợ đào tạo
– 02 học viên cao học được hỗ trợ đào tạo