VINIF.2021.DA00157 – Nghiên cứu cơ chế phân tử của hiện tượng thoái hóa giống và sinh tổng hợp hoạt chất cordycepin ở nấm dược liệu Cordyceps militaris định hướng ứng dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh đột quỵ.

Chủ nhiệm dự án
TS. Hoàng Quốc Chính & TS. Vũ Xuân Tạo
Tổ chức chủ trì
Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu chung: Phát triển được thuốc phòng và/hoặc hỗ trợ điều trị đột quỵ từ nấm dược liệu Cordyceps militaris.
Mục tiêu cụ thể:
(i) Xác định được cơ chế phân tử của hiện tượng thoái hóa giống của nấm C.
militaris nhằm tăng hiệu suất kinh tế của quy trình trồng nấm C.militaris
(ii) Xác định được cơ chế điều khiển sinh tổng hợp hoạt chất cordycepin của nấm C. militaris nhằm tăng sản lượng cordycepin.
(iii) Đánh giá được tác dụng dược lý và cơ chế tác dụng của cordycepin trong điều trị bệnh đột quỵ nhồi máu (ischemic stroke) trên động vật thực nghiệm nhằm tạo tiền để cho những nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng.

Tác động của dự án

Những hiểu biết về cơ chế phân tử của quá trình thoái hóa ở C. militaris sẽ là thông tin khoa học hữu ích góp phần làm sáng tỏ cơ chế lão hóa của sinh giới.
Những hoạt chất tự nhiên như cordycepin có nhiều ứng dụng tiềm năng trong cải thiện sức khỏe con người. Tuy nhiên, hàm lượng hoạt chất này thu được trong tự nhiên rất thấp do các gen mã hóa cho các enzyme tổng hợp chúng thường bị ức chế. Vì vậy, việc tìm hiểu cơ chế điều khiển sinh tổng hợp cordycepin sẽ góp phần mở rộng kiến thức khoa học về quá trình sinh tổng hợp các hợp chất tự nhiên.
Việc đánh giá tác dụng dược lý của cordycepin trong điều trị đột quỵ và cơ chế tác dụng của nó sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới trong kiếm soát bệnh đột quỵ, giúp giảm gánh nặng kinh tế xã hội do đột quỵ gây ra.
Như vậy có thể thấy ngoài những đóng góp về mặt khoa học, sự thành công của dự án sẽ góp phần tăng năng suất sinh khối C. militaris và hàm lượng hoạt chất cordycepin, giúp hạ giá thành sản phẩm và tăng lượng người tiêu dùng. Bên cạnh đó, gánh nặng về kinh tế – xã hội do các bệnh mãn tính gây ra cũng có thể được cải thiện nhờ việc sử dụng thường xuyên C. militaris hoặc/và cordycepin. Do đó, việc thúc đẩy ngành công nghiệp nuôi trồng và chế biến C.militaris là hướng phát triển kinh tế tiềm năng và bền vững.

Chủ nhiệm dự án
TS. Hoàng Quốc Chính & TS. Vũ Xuân Tạo
Tổ chức chủ trì
Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Tags

Tiến độ dự kiến
15/11/2021
15/06/2022
Giai đoạn 1

(1) Báo cáo tổng hợp theo giai đoạn, gồm các nội dung sau:
– Đặc điểm hình thái của nấm C. militaris tại các thởi điểm khác nhau trong quá trình thoái hóa.
– Mẫu DNA và RNA tại các thời điểm đặc trưng của quá trình thoái hóa.
– Điều kiện nuôi cấy nhằm tăng sinh hoặc ức chế sinh tổng hợp cordycepin.
– Mẫu DNA/RNA của nấm C.militaris được nuôi trong từng điều kiện tương ứng.
– Thư viện giải trình tự
(2) Quy trình tách cao chiết giàu cordycepin

15/03/2023
Giai đoạn 2

(1) Báo cáo về cơ chế phân tử của quá trình thoái hóa, và quá trình sinh tổng hợp cordycepin.
(2) Quy trình sản xuất viên nang chứa cordycepin
(3) 10.000 viên nang chứa >/= 3mg cordycepin/viên
(4) Báo cáo về:
– Tác dụng điều trị đột quỵ của cordycepin.
– Liều điều trị tối ưu

15/11/2023
Giai đoạn 3

(1) Báo cáo về cơ chế điều trị đột quỵ của cordycepin.
(2) Bằng hoặc có thông báo chấp nhận đơn và/hoặc bằng chứng về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nội dung của cơ quan có thẩm quyền cấp bằng sở hữu trí tuệ và kết quả tra cứu khả năng bảo hộ từ các cơ quan, tổ chức có chứng nhận hoạt động hợp pháp.
(3) Bài báo Q1 được gửi đăng/chấp nhận đăng