VINIF.2021.DA00199 – Nghiên cứu tổng hợp sgp130 tái tổ hợp nhắm đích con đường IL-6 chuyển tín hiệu (IL-6 trans-signalling) và ứng dụng điều trị một số ung thư người trên thực nghiệm

Chủ nhiệm dự án
GS. TS. Nguyễn Lĩnh Toàn & TS. Nguyễn Thị Mai Ly
Tổ chức chủ trì
Học viện Quân Y

Mục tiêu của dự án

  • Tổng hợp và tinh sạch protein tái tổ hợp sgp130. Sgp130 là chất ức chế đặc hiệu con đường tín hiệu IL-6 chuyển tin (IL-6 trans-signalling) gây bệnh và không tương tác với con đường tín hiệu IL-6 cổ điển (IL-6 classic signalling) miễn dịch bảo vệ.
  • Đánh giá tác dụng kháng ung thư của chế phẩm trên mô hình thực nghiệm.

Những nội dung chính của dự án

  • Thiết kế, lựa chọn trình tự mã hóa sgp130 và tạo dòng tế bào biểu hiện bền vững trình tự đã thiết kế.
  • Quy trình tổng hợp và tinh sạch protein sgp130 tái tổ hợp.
  • Xác định đặc tính của protein sgp130 tái tổ hợp như độ tinh sạch, tương tác với con đường tín hiệu IL-6.
  • Đánh giá tác dụng kháng ung thư của chế phẩm sgp130 tái tổ hợp trên mô hình thực nghiệm.

Tác động của dự án

  • Thiết lập và tối ưu quy trình tổng hợp protein tái tổ hợp.
  • Sản phẩm là protein tái tổ hợp sgp130. Tín hiệu IL-6 có vai trò quan trọng trung tâm trong đáp ứng miễn dịch bảo vệ, thông qua con đường IL-6 cổ điển (IL-6 classic signalling). Trong khi sự hoạt hóa quá mức tín hiệu IL_6 thúc đẩy bệnh lý ác tính thông qua con đường IL-6 chuyển tin (IL-6 trans-signalling). Các chất ức chế con đường tín hiệu IL-6 hiện có ức chế cả hai con đường này, dẫn đến tác dụng ức chế miễn dịch không mong muốn. Sgp130 chỉ ức chế tín hiệu IL-6 chuyển tin bệnh lý mà không ức chế tín hiệu IL-6 cổ điển bảo vệ. Sản phẩm này có triển vọng ức chế con đường tín hiệu IL-6 chuyển tin thúc đẩy ung thư, vì thế là ứng viên tiềm năng để điều trị ung thư. Đáng chú ý, so với các chất ức chế con đường tín hiệu hiện có, sgp130 có ưu thế vượt trội vì không ức chế chức năng miễn dịch bảo vệ của tín hiệu IL-6, vì thế có thể tránh tác dụng ức chế miễn dịch không mong muốn.
  • Sản phẩm sgp130 có tiềm năng điều trị ung thư, giảm tác dụng không mong muốn. Thành công của nghiên cứu là tiền đề để phát triển protein tái tổ hợp sgp130 ở quy mô lớn hơn. Sản phẩm có cơ sở để dung cấp ra thị trường với giá thành cạnh tranh, ít nhất là với thị trường trong nước.
Chủ nhiệm dự án
GS. TS. Nguyễn Lĩnh Toàn & TS. Nguyễn Thị Mai Ly
Tổ chức chủ trì
Học viện Quân Y

Tags

Tiến độ dự kiến
15/11/2021
15/12/2022
Giai đoạn 1

– 01 Báo cáo tổng hợp giai đoạn 1;
– Plasmid mang gen mã hoá protein sgp130;
– Tế bào động vật biểu hiện bền vững trình tự mã hóa sgp130.

15/09/2023
Giai đoạn 2

– 01 Báo cáo tổng hợp giai đoạn 2;
– 01 quy trình tổng hợp và tinh sạch protein tái tổ hợp;
– 01 bản thảo bài báo gửi lên tạp chí quốc tế Q1.

15/11/2024
Giai đoạn 3

– 01 hồ sơ đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ sản phẩm;
– 01 Báo cáo tổng hợp giai đoạn 3;
– 02 bài báo chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế Q1 (01 bài giữa năm 3 và 01 bài cuối năm 3).