VINIF.2019.DA17 – Giải pháp thích ứng hạn hán ở Việt Nam dựa trên nền tảng dữ liệu lớn (BIG DREAM- BIG Data-driven innovations for Drought REsilience in VietnAM)

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Bùi Du Dương
Tổ chức chủ trì
Trung tâm dữ liệu Tài nguyên nước, Trung Tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước bao gồm cả nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt, nước sông, hồ, nước biển, là vấn đề có tính cấp thiết về mặt kinh tế và xã hội, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Dự án cung cấp giải pháp kỹ thuật khả thi áp dụng được trên diện rộng, sử dụng được đối với cả người dân, hộ gia đình (để quan trắc nguồn nước sinh hoạt hàng ngày), và cả đối với các công ty, cơ quan quản lý để quan trắc dữ liệu môi trường và xâm nhập mặn diện rộng.

Mục tiêu của dự án: Dự án cung cấp giải pháp kỹ thuật mới, chế tạo thiết bị cho phép quan trắc và thu thập dữ liệu trên diện rộng về chất lượng nguồn nước. Thiết bị dựa trên vật liệu cảm biến thế hệ mới, tích hợp phần mềm, GPS, GSM để đo đạc trực tuyến và trực tiếp độ dẫn điện bề mặt, tự động truyền và xử lý dữ liệu. Thiết bị có thể gắn được trên vật thể mang hoặc thả trôi tự do theo dòng nước. Không có thiết bị tương đương trong nước và trên thế giới.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Bùi Du Dương
Tổ chức chủ trì
Trung tâm dữ liệu Tài nguyên nước, Trung Tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tags

Tiến độ dự kiến
04/09/2019
04/09/2020
GIAI ĐOẠN 1 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 1:

 • 01 Báo cáo tổng hợp giai đoạn 1
 • 01 Bộ công cụ chiết xuât dữ liệu vệ tinh
 • 01 Mô hình thủy văn đa lưu vực, đa tỷ lệ phục vụ giám sát, dự báo hạn hán trên quy mô toàn quốc
 • 01 Dự thảo bài báo quốc tế
04/09/2021
GIAI ĐOẠN 2 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 2:

 • 01 Báo cáo tổng hợp giai đoạn 2
 • 01 Mô hình dự báo tác động biến đổi khí hậu đến nguồn nước trong tương lai phục vụ cảnh báo hạn hán trên quy mô toàn quốc
 • 01 Bộ cơ sở dữ liệu vệ tinh đầu vào mô hình quy mô toàn quốc
 • 01 bài báo quốc tế Q1, 01NCS+01 học viên cao học
04/09/2022
GIAI ĐOẠN 3 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 3:

 • 01 Báo cáo tổng hợp toàn Dự án
 • 01 Bộ cơ sở dữ liệu lớn hoàn chỉnh gồm cả dữ liệu mô phỏng từ mô hình quy mô toàn quốc.
 • 01 Bộ công cụ hỗ trợ phân bổ hài hòa nguồn nước, cân bằng cung cầu thích ứng với hạn hán
 • 01 Dịch vụ cảnh báo và chia sẻ thông tin hạn hán trên nền webGIS
 • 02 Bài báo quốc tế, 02NCS+01 học viên cao học

Thông tin nổi bật

Website: http://waterportal.vaci.org.vn/