VINIF.2019.DA17 – Giải pháp thích ứng hạn hán ở Việt Nam dựa trên nền tảng dữ liệu lớn (BIG DREAM- BIG Data-driven innovations for Drought REsilience in VietnAM)

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Bùi Du Dương (Trưởng Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước)
Tổ chức chủ trì
Trung tâm dữ liệu Tài nguyên nước, Trung Tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả về dự án:

Hạn hán là một trong những thiên tai xảy ra thường xuyên, khốc liệt, có ảnh hưởng nặng nề nhất tới cuộc sống và môi trường, đặc biệt ở khu vực nhiệt đới gió mùa bị tác động mạnh mẽ bởi biến đổi khí hậu, có bờ biển dài và có đến trên 60% nguồn nước sản sinh ở nước ngoài như Việt Nam. Mục tiêu của dự án BIG DREAM nhằm phát triển bộ công cụ và hệ thống dịch vụ thông tin tài nguyên nước quốc gia dựa trên nền tảng dữ liệu lớn được tích hợp từ nhiều nguồn khác nhau phục vụ cảnh báo, ứng phó hạn hán và đảm bảo an ninh nguồn nước ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đó, dự án, ban đầu, triển khai nghiên cứu chiết xuất các nguồn dữ liệu vệ tinh, dữ liệu mở, thiết lập và chuẩn hóa mô hình thủy văn đa tỷ lệ, đa lưu vực quy mô toàn quốc để tạo cơ sở dữ liệu lớn phục đánh giá rủi ro hạn hán trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Sau đó, dự án phát triển phương pháp giám sát, cảnh báo hạn hán cũng như xác định nguy cơ, tác động hạn hán, cạn kiệt và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững thích ứng hạn hán. Đồng thời, dự án phát triển cổng thông tin tác nghiệp trên nền webGIS cho phép cập nhật thường xuyên bản đồ, đồ thị và dữ liệu hạn hán trong quá khứ, hiện tại và tương lai kèm theo tài liệu đào tạo, hướng dẫn người dùng để nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân có thể khai thác sử dụng sản phẩm dịch vụ của dự án một cách dễ dàng. Với sản phẩm này, dự án sẽ góp phần (1) Thu hẹp khoảng cách giữa đối tượng cung cấp thông tin khoa học với cộng đồng người sử dụng thông tin; (2) Hỗ trợ chính phủ, các nhà quản lý Trung ương/địa phương/tư nhân trong nỗ lực ứng phó hạn hán, thiếu nước một cách hiệu quả; (3) Thúc đẩy tiềm năng thương mại cho sản phẩm, dịch vụ các lĩnh vực phụ thuộc vào nguồn nước (4) Tạo ra một thế hệ các nhà nghiên cứu trình độ cao được trang bị kỹ năng mới về mô hình hóa dữ liệu lớn để giải quyết các thách thức do hạn hán Việt Nam hiện đang đối mặt.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
TS. Bùi Du Dương (Trưởng Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước)
Tổ chức chủ trì
Trung tâm dữ liệu Tài nguyên nước, Trung Tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tags

Tiến độ dự kiến
04/09/2019
04/09/2020
GIAI ĐOẠN 1 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 1:

 • 01 Báo cáo tổng hợp giai đoạn 1
 • 01 Bộ công cụ chiết xuât dữ liệu vệ tinh
 • 01 Mô hình thủy văn đa lưu vực, đa tỷ lệ phục vụ giám sát, dự báo hạn hán trên quy mô toàn quốc
 • 01 Dự thảo bài báo quốc tế
04/09/2021
GIAI ĐOẠN 2 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 2:

 • 01 Báo cáo tổng hợp giai đoạn 2
 • 01 Mô hình dự báo tác động biến đổi khí hậu đến nguồn nước trong tương lai phục vụ cảnh báo hạn hán trên quy mô toàn quốc
 • 01 Bộ cơ sở dữ liệu vệ tinh đầu vào mô hình quy mô toàn quốc
 • 01 bài báo quốc tế Q1, 01NCS+01 học viên cao học
04/09/2022
GIAI ĐOẠN 3 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 3:

 • 01 Báo cáo tổng hợp toàn Dự án
 • 01 Bộ cơ sở dữ liệu lớn hoàn chỉnh gồm cả dữ liệu mô phỏng từ mô hình quy mô toàn quốc.
 • 01 Bộ công cụ hỗ trợ phân bổ hài hòa nguồn nước, cân bằng cung cầu thích ứng với hạn hán
 • 01 Dịch vụ cảnh báo và chia sẻ thông tin hạn hán trên nền webGIS
 • 02 Bài báo quốc tế, 02NCS+01 học viên cao học