VINIF.2019.DA01 – Giải pháp công nghệ IoTs/5G sử dụng kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cho đô thị thông minh

project manager image
Chủ nhiệm dự án
PGS. TS. Lê Trung Quân
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Tp.HCM

Dự án đặt vấn đề phát triển giải pháp công nghệ IoTs/5G sử dụng kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cho đô thị thông minh, nhằm giải quyết các thách thức về tính rộng mở, khả năng tái cấu hình và lập trình từ xa thiết bị và ứng dụng IoTs/5G qua các bộ giao thức mạng IoTs/5G không dây, sử dụng uyển chuyển và tối ưu tài nguyên trên hạ tầng điện toán đám mây, hệ thống mạng thông qua các kỹ thuật ảo hóa, lưu trữ và phân tích, xử lý dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các ứng dụng IoTs/5G ở lĩnh vực đô thị thông minh.

Trên cơ sở đó, các mục tiêu của dự án bao gồm: i) Phát triển hệ thống mạng thử nghiệm IoTs/5G trên hạ tầng điện toán đám mây; ii) Phát triển các thuật toán mới để giải quyết: phân tải các tác vụ tính toán từ thiết bị đầu cuối IoT lên các máy chủ để xử lý nhằm giúp tiết kiệm năng lượng, học trực tuyến để dự đoán mức độ phổ biến của các nội dung số và tối ưu quá trình lưu trữ dữ liệu nhằm cung cấp các dịch vụ nội dung số một cách hiệu quả cho người dùng của đô thị thông minh; và iii) Phát triển các thuật toán học sâu có ngữ cảnh để dự báo dữ liệu được thu thập bởi các thiết bị IoTs/5G.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
PGS. TS. Lê Trung Quân
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Tp.HCM

Tags

Tiến độ dự kiến
09/09/2019
08/06/2020
GIAI ĐOẠN 1 (09 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 1:

  • 01 bài báo Q1 (accepted/submitted), hoặc 01 chấp nhận đơn hợp lệ giải pháp hữu ích.
08/12/2021
GIAI ĐOẠN 2 (09 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 1,2:

  • 01 bài báo Q1 (accepted);
  • 01 chấp nhận đơn giải hợp lệ pháp hữu ích.
08/09/2022
GIAI ĐOẠN 3 (09 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 3:

  • 02 bài báo Q1 (accepted/submitted);
  • 01 chấp nhận đơn hợp lệ giải pháp hữu ích.
09/09/2022
GIAI ĐOẠN 4 (09 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 3,4:

  • 02 bài báo Q1 (accepted);
  • 01 chấp nhận đơn hợp lệ giải pháp hữu ích.