VINIF.2021.DA00214 – Thiết bị và phần mềm thông minh thu nhận, xử lý và cảnh báo sớm lũ quét, sạt lở đất dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và công nghệ IoT

Mục tiêu của dự án Phát triển hệ thống điều khiển thông minh tự động nhận tín hiệu từ các