Danh sách tài trợ các dự án thường niên

Các dự án tài trợ

VINIF.2021.DA00193 – Phát triển công nghệ làm lành vết thương ngoài da sử dụng súng phun tế bào gốc và màng nano sinh học

Dự án phát triển công nghệ làm lành vết thương ngoài da sử dụng súng phun tế bào gốc cùng