VINIF tiếp nhận 380 hồ sơ đăng ký chương trình học bổng thạc sĩ trong nước năm 2023

Quỹ VINIF trân trọng thông báo đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký Chương trình học bổng thạc sĩ trong nước năm 2023. Đến thời hạn 24h00 ngày 30/6/2023, hệ thống OMS đã đóng và ghi nhận được 380 hồ sơ đăng ký.

So với 324 hồ sơ đăng ký Chương trình học bổng thạc sĩ năm 2022, năm nay ghi nhận số lượng hồ sơ tăng đáng kể minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Chương trình.

Trong giai đoạn 2019 – 2022, Quỹ VINIF đã tài trợ 518 học bổng thạc sĩ với tổng kinh phí lên tới hơn 60 tỷ đồng. Năm 2023 là năm thứ 05 liên tiếp Quỹ VINIF đồng hành, tiếp sức các học viên, nhà nghiên cứu trẻ trong việc thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Tiếp theo, Quỹ VINIF sẽ tiến hành đánh giá, xét chọn và gửi thông báo kết quả xét chọn tới email các ứng viên theo kế hoạch đã thông báo.

Tags:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Có thể bạn quan tâm

Tin vui về chương trình Postdoc VINIF: Tăng gấp đôi số lượng học bổng

Năm 2021, Quỹ VINIF đã tổ chức thành công các chương trình tài trợ dự án,

VINIF – Cơ chế chặt chẽ và linh hoạt

Là một quỹ tư nhân mới ra đời, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đã