HỢP TÁC, TÀI TRỢ SỰ KIỆN VÀ HỘI THẢO

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) sẽ hợp tác, tài trợ các sự kiện, hội thảo quốc tế có uy tín về khoa học và công nghệ nhằm góp phần hỗ trợ và và nâng cao năng lực nghiên cứu và các hợp tác trao đổi về khoa học và công nghệ cho các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học.

1. Đơn vị tổ chức và quy mô sự kiện, hội thảo:
Đơn vi Tổ chức là các Viện nghiên cứu, Trường đại học và các đối tác có uy tín, có đóng góp tích cực và thiết thực cho cộng đồng khoa học và công nghệ Việt Nam. Hội thảo có các báo cáo mời của các nhà khoa học hoặc nhà công nghệ có uy tín và có các công trình xuất sắc được công bố.
Hội thảo có quy mô quốc tế, có tầm ảnh hưởng, không bó hẹp trong nhóm nghiên cứu chuyên ngành, có các báo cáo của các nhà khoa học từ nước ngoài và từ các cơ sở nghiên cứu trong nước.
Quỹ VINIF tham gia tổ chức, đồng tổ chức hoặc tài trợ một phần kinh phí cho hội thảo, sự kiện.

Hội nghị Toán học Việt - Mỹ 2019 (do VINIF tài trợ)

2. Hồ sơ đăng ký bao gồm

  • Đơn đăng ký (Mẫu 1.1 VINIF-HT-DDK);
  • Dự toán tổng kinh phí tổ chức hội thảo, kinh phí và các nội dung đề nghị Quỹ VINIF tài trợ;
  • Thông tin khoa học về sự kiện, hội thảo; Website của sự kiện, hội thảo; Quyết định tổ chức sự kiện, hội thảo và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

3. Thời hạn, địa chỉ nộp đề xuất

  • Đơn vị tổ chức sự kiện gửi hồ sơ qua email info@vinif.org và tới Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup - Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn.
    Địa chỉ: Tầng 2 – Tower 1- Khu đô thị Times City – 458 Minh Khai – Hà Nội;
  • Thời hạn: Tối thiểu trước 45 ngày khai mạc hội thảo, sự kiện.

4. Một số sự kiện, hội thảo do Quỹ VINIF đã tham gia tổ chức hoặc tài trợ