GIỚI THIỆU Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Hàng năm, Quỹ VINIF tổ chức các chương trình và hoạt động hỗ trợ, tài trợ cho viện nghiên cứu, trường đại học, nhóm nghiên cứu trẻ và các cá nhân các chương trình như:

  • Chương trình hỗ trợ nghiên cứu thường niên
  • Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước
  • Các hội thảo, tọa đàm và diễn đàn khoa học
  • Cố vấn khoa học
  • Giải thưởng khoa học và công nghệ
GS. Vũ Hà Văn - Giám đốc Khoa học Quỹ

Quỹ VINIF sẽ tài trợ cho các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực Bigdata như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, robotics, tự động hóa, công nghệ nano, năng lượng tái tạo, nguyên liệu thế hệ mới… với định hướng đưa ra các sản phẩm, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Tổ chức, đối tác nhận tài trợ của Quỹ là các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học có dự án nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng (liên quan hoặc không liên quan tới Vingroup). Các dự án và hoạt động sẽ được Quỹ hỗ trợ ở mức cao nhất có thể, bảo đảm mức lương của nhà khoa học, những người tham gia, giúp họ chuyên tâm nghiên cứu.

Quy trình thủ tục xét chọn, quản lý thực hiện của Quỹ VINIF sẽ tinh gọn, hiệu quả với nhiều đặc điểm mang tính chất kiến tạo như:

  • Đơn đăng ký và thuyết minh dự án ngắn gọn, đơn giản và thực hiện theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, không áp dụng thông tư quản lý tài chính hiện tại của các chương trình KH&CN mà áp dụng theo nhu cầu thực tế.
  • Hội đồng xét chọn được tổ chức đồng thời gồm các chuyên gia trong nước và các chuyên gia uy tín nước ngoài.
  • Giải ngân nhanh chóng, hỗ trợ đồng thời cho tổ chức chủ trì và các nhà khoa học.
  • Giản lược các thủ tục không cần thiết trong quá trình thực hiên.
  • Kết quả thực hiện, sở hữu trí tuệ, bản quyền sản phẩm được bàn giao lại cho tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án.

Với định hướng và chiến lược chiến lược đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực công nghệ – công nghiệp, mục tiêu của Tập đoàn Vingroup sẽ trở thành một tập đoàn công nghệ – công nghiệp – dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính. Thông qua Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Tập đoàn Vingroup mong muốn hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam kiến tạo các công trình nghiên cứu có tầm quốc tế, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho đât nước. Qua các nguồn hỗ trợ, chúng tôi hy vọng xây dựng môt đội ngũ trí thức trẻ, năng động, và tạo điều kiện tối đa cho các nhà khoa học phát huy khả năng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần thay đổi môi trường và tác phong nghiên cứu tại Việt Nam. Song song, chúng tôi cũng thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái nhằm thúc gắn kết nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học với các doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức

PGS. Phan Thị Hà Dương

Giám đốc Điều hành: Phan Thị Hà Dương
(PGS. Viện Toán học – Viện HLKHCN VN
& TSKH. ĐH Paris 7)

TS. Chử Đức Hoàng

Chuyên gia quản lý: Chử Đức Hoàng
(Tiến Sĩ, ĐH BKHN & WUSTL)

Trần Thu Huyền

Trần Thu Huyền
Lê Hồng Nhung

Lê Hồng Nhung
Nguyễn Minh Thu

Nguyễn Minh Thu
Cao Mạnh Tú

Cao Mạnh Tú
Giang Tuấn Anh

Giang Tuấn Anh