CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VINBIGDATA) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ VINIF, Viện VINBIGDATA thông báo Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược như sau:

1. Mục tiêu và nội dung

Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước và các nhà khoa học thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược. Học bổng gồm các loại sau:

2. Đối tượng
3. Tiêu chí xét chọn
4. Yêu cầu về kết quả thực hiện
5. Hồ sơ đăng ký

Các cá nhân đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước nộp đồng thời về địa chỉ email info@vinif.org và văn phòng Quỹ VINIF, Viện VINBIGDATA những giấy tờ cần thiết sau:


Học viên cao học và nghiên cứu sinh, đã nhận học bổng của Quỹ VINIF, Viện VINBIGDATA đăng ký học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm tiếp theo nộp đồng thời về địa chỉ email info@vinif.org và văn phòng Quỹ VINIF, Viện VINBIGDATA đầy đủ các giấy tờ nêu trên kèm theo Báo cáo kết quả học tập (Mẫu VINIF-HB-BC).

Thông tin chi tiết xem tại: DANH MỤC VÀ QUY ĐỊNH NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG new

6. Hỗ trợ công bố quốc tế

Với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, học viên cao học, nghiên cứu sinh và nhà khoa học gửi hồ sơ đăng ký bản mềm đến email info@vinif.org những giấy tờ cần thiết như sau:

7. Kế hoạch thực hiện và địa chỉ nhận hồ sơ

Đối với học bổng hỗ trợ học tập:

Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, Quỹ VINIF, Viện VINBIGDATA sẽ xem xét hồ sơ và thông báo về quyết định hỗ trợ (nếu có) trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Biểu mẫu

Địa chỉ nhận hồ sơ

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn

Tầng 2, Tower 1, Times City,
458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Email: info@vinif.org
Website: www.vinif.org