Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (#VINIF), thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, được tập đoàn Vingroup thành lập ngày 21/08/2018 với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ #VINIF hỗ trợ nghiên cứu, tài trợ cho các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Từ năm 2021, Quỹ triển khai Chương trình lưu giữ các giá trị Văn hóa, lịch sử.

??? Để triển khai các chương trình tài trợ, #VINIF cần tuyển dụng vị trí TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN, cụ thể như sau:

I. TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu vị trí:

2. Trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai các chương trình tài trợ:

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, điều phối các chuyên gia tham gia hiệu quả vào công tác đánh giá, xét chọn, tư vấn.

3. Xây dựng và quản lý các chương trình hợp tác song phương, đa phương với các đối tác trong nước, quốc tế; Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế; phát triển, mở rộng quan hệ đối ngoại của Quỹ.

4. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các chương trình tài trợ; Đề xuất ý tưởng, kế hoạch lên Giám đốc điều hành nhằm cải thiện hiệu quả của hoạt động tài trợ; Chủ trì và phối hợp tổng hợp, đánh giá hiệu quả hoạt động của các chương trình, dự án, đề án đã được Quỹ tài trợ; Quản lý và báo cáo hoạt động đang triển khai hàng tháng, quý, năm.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Quỹ giao.

3. Yêu cầu:

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ, tiến sĩ về chuyên ngành quản trị, khoa học quản lý, khoa học công nghệ hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Kinh nghiệm (Có tối thiểu 2/3 các kinh nghiệm sau):

Kỹ năng (Có tối thiểu 2/3 các kỹ năng sau):

Quyền lợi:

II. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Mục tiêu vị trí:

2. Trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai chương trình tài trợ dự án:

2. Mở rộng cơ sở dữ liệu chuyên gia, điều phối các chuyên gia tham gia hiệu quả vào công tác đánh giá, xét chọn, tư vấn.

3. Tham gia tổ chức các lễ công bố và các sự kiện của Quỹ.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

3. Yêu cầu:

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ, tiến sĩ về chuyên ngành quản trị, kinh tế, khoa học quản lý, khoa học công nghệ hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Kinh nghiệm:

Kỹ năng:

Quyền lợi:

————————-

? Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về hòm thư v.tuyendung@vinbigdata.org.

⏰ Thời hạn nộp hồ sơ: 20/12/2022.

? Tiêu đề email ứng tuyển : VinIF_Tên đầy đủ_Ứng tuyển Trưởng phòng Khoa học – Đào tạo/Chuyên viên Quản lý dự án.

? QUỸ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VINGROUP (VINIF – Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn)

??? THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation #VINIF) có chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Hàng năm, Quỹ #VINIF hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học, nhóm nghiên cứu trẻ và các cá nhân tham gia học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ theo các chương trình:

1. Tài trợ Dự án Khoa học công nghệ

2. Trao học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước.

3. Hợp tác đào tạo Thạc sĩ.

4. Trao học bổng sau Tiến sĩ trong nước.

5. Tổ chức, tài trợ hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học. Tổ chức các bài giảng đại chúng, giáo sư thỉnh giảng.

6. Chương trình Lưu giữ các giá trị Văn hóa, Lịch sử.

Để triển khai các chương trình tài trợ, #VINIF cần tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN làm việc toàn thời gian tại văn phòng Hà Nội, cụ thể như sau:

I. Mô tả công việc:

– Phổ biến, giới thiệu thông tin về các chương trình, dự án được Quỹ tài trợ theo quy định.

– Tìm kiếm, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tiềm năng chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia chương trình.

-Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức đánh giá, xét chọn, hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng tài trợ, theo dõi quản lý thực hiện, giải quyết vấn đề phát sinh, giải đáp thắc mắc liên quan tới chương trình, dự án.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, điều phối các chuyên gia tham gia hiệu quả vào công tác đánh giá, xét chọn, tư vấn.

– Theo dõi tiến độ, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng các chương trình, dự án.

– Lưu trữ, bảo quản hệ thống tài liệu, hồ sơ liên quan các chương trình, dự án và nội dung hoạt động theo đúng quy định của Quỹ

– Chủ trì và phối hợp tổng hợp, đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án đã được Quỹ hỗ trợ.

– Xây dựng và quản lý các chương trình hợp tác song phương, đa phương với các đối tác trong nước, quốc tế.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Quỹ giao trong nước, quốc tế; phát triển, mở rộng quan hệ đối ngoại của Quỹ.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Quỹ giao.

II. Yêu cầu đối với vị trí công việc:

a. Trình độ chuyên môn và kỹ năng, phẩm chất liên quan.

– Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ, tiến sĩ về chuyên ngành quản trị, khoa học quản lý, khoa học công nghệ hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

– Kỹ năng quản lý, theo dõi giám sát tốt.

– Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính, ngân sách, xây dựng báo cáo.

– Kỹ năng sử dụng các Chương trình, phần mềm ứng dụng để quản lý hồ sơ, dữ liệu.

– Có khả năng giao tiếp, đọc, viết tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

– Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề.

– Hiểu biết chung về chu trình quản lý, các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng, mua sắm đấu thầu và lĩnh vực liên quan đến phạm vi công việc.

– Hiểu biết xu hướng khoa học công nghệ của quốc gia.

– Hiểu biết về việc đánh giá các công bố khoa học, đăng ký sở hữu trí tuệ, bằng phát minh sáng chế, giải pháp phần mềm.

– Hiểu biết về việc tổ chức các chương trình, sự kiện, bài giảng đại chúng.

– Nhanh nhẹn, có tính sáng tạo. Có tinh thần hợp tác, làm việc nhóm. Trung thực.

(ứng viên cần đáp ứng 70% các yêu cầu trên, một số yêu cầu chưa hoàn thiện sẽ được đào tạo thêm.)

b. Kinh nghiệm làm việc thực tế:

– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm với các công việc tương đương.

– Điều phối, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, các đối tác là tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

? Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về hòm thư v.tuyendung@vinbigdata.org, trước ngày 08/02/2022, với:

Tiêu đề email ứng tuyển : VinIF_Tên đầy đủ_Ứng tuyển Chuyên viên Quản lý dự án

? Hồ sơ đăng ký gửi kèm email bao gồm:

? Thư đăng ký (letter of application) (bản mềm), tiếng Việt và tiếng Anh

? CV (Curriculum Vitae) , tiếng Việt và tiếng Anh và bản sao bằng cấp

? Thư giới thiệu (nếu có)

? Chứng chỉ, Bằng khen liên quan (nếu có)

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Hàng năm, Quỹ VINIF hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học, nhóm nghiên cứu trẻ và các cá nhân tham gia học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ theo các chương trình:

1. Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học định hướng ứng dụng.

2. Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước.

3. Chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ liên kết.

4. Tài trợ hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học.

5. Chương trình cố vấn khoa học.

6. Chương trình bài giảng đại chúng, giáo sư thỉnh giảng.

7. Chương trình tài trợ sau Tiến sĩ trong nước.

8. Chương trình lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử.

Để triển khai các chương trình tài trợ, Quỹ VINIF cần tuyển dụng 02 vị trí làm việc toàn thời gian tại văn phòng Hà Nội cụ thể như sau:

01 Chuyên viên Quản lý Dự án Khoa học và Công nghệ

I. Chức năng, nhiệm vụ:

II. Yêu cầu đối với vị trí công việc

a. Trình độ chuyên môn và kỹ năng liên quan

b. Kinh nghiệm làm việc thực tế

01 Chuyên viên Quản lý Khoa học và Đào tạo

I. Chức năng, nhiệm vụ:

II. Yêu cầu đối với vị trí công việc

a. Trình độ chuyên môn và kỹ năng liên quan

b. Kinh nghiệm làm việc thực tế

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

Hồ sơ đăng ký

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đăng ký tuyển dụng trước ngày 03/01/2021 qua email info@vinif.org

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam. 

Hàng năm, Quỹ VINIF hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học, nhóm nghiên cứu trẻ và các cá nhân tham gia học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ theo các chương trình sau:


Để triển khai các chương trình tài trợ, VINIF cần tuyển dụng chuyên viên Quản lý dự án làm việc toàn thời gian tại văn phòng Hà Nội.


Chức năng, nhiệm vụ:

 1. Truyền thông, phổ biến, giới thiệu thông tin về các chương trình, dự án được Quỹ tài trợ theo quy định.
 2. Tìm kiếm, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tiềm năng chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia chương trình
 3. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức đánh giá, xét chọn, hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng tài trợ, theo dõi quản lý thực hiện, giải quyết vấn đề vấn đề phát sinh, giải đáp thắc mắc liên quan tới chương trình, dự án
 4. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, điều phối các chuyên gia tham gia hiệu quả vào công tác đánh giá, xét chọn, tư vấn. 
 5. Theo dõi tiến độ, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng các chương trình, dự án. 
 6. Lưu trữ, bảo quản hệ thống tài liệu, hồ sơ liên quan các chương trình, dự án và nội dung hoạt động theo đúng quy định của Quỹ
 7. Chủ trì và phối hợp tổng hợp, đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án đã được Quỹ hỗ trợ
 8. Xây dựng và quản lý các chương trình hợp tác song phương, đa phương với các đối tác trong nước, quốc tế
 9. Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế, hội nghị trong nước, quốc tế;  phát triển, mở rộng quan hệ đối ngoại của Quỹ
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Quỹ giao

Yêu cầu đối với vị trí công việc

 1. Trình độ chuyên môn và kỹ năng liên quan
 2. Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ, tiễn sĩ về chuyên ngành quản trị, khoa học quản lý, khoa học công nghệ hoặc chuyên ngành khác có liên quan,
 3. Kỹ năng quản lý, theo dõi giám sát tốt, sử dụng công cụ phù hợp để đạt kết quả, mục tiêu dự kiến,
 4. Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính, ngân sách, xây dựng báo cáo,
 5. Có khả năng giao tiếp, đọc, viết tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt, 
 6. Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề,
 7. Kỹ năng phối hợp, hợp tác, làm việc nhóm, xây dựng mạng lưới đối tác.,
 8. Hiểu biết chung về chu trình quản lý, các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng, mua sắm đấu thầu và lĩnh vực liên quan đến phạm vi công việc,
 9. Hiểu biết xu hướng khoa học công nghệ của quốc gia và định hướng, ưu tiên của Tập đoàn Vingroup.
 10. Kinh nghiệm làm việc thực tế
  • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm thiết kế, xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động; quản lý, giám sát thực hiện hoạt động và ngân sách, 
  • Điều phối, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, các đối tác là tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế,
  • Kinh nghiệm tổ chức các chương trình, sự kiện, hội nghị hội thảo, đoàn ra, đoàn vào.

Hồ sơ đăng ký
Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đăng ký tuyển dụng trước ngày 30/4 (càng gửi sớm càng tốt) qua email info@vinif.org hoặc qua bưu điện về địa chỉ 


Quỹ Đổi mới sáng tạo – VINIF
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn – VINBDI

Tầng 5 – Tower 1, Times City
458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam


Hồ sơ đăng ký bao gồm: 01 thư đăng ký (letter of application), CV (Curriculum Vitae) và bản sao bằng cấp, chứng chỉ liên quan.