Thông báo tuyển dụng – Trưởng phòng Khoa học Đào tạo và Chuyên viên Quản lí dự án

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (#VINIF), thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, được tập đoàn Vingroup thành lập ngày 21/08/2018 với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ #VINIF hỗ trợ nghiên cứu, tài trợ cho các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Từ năm 2021, Quỹ triển khai Chương trình lưu giữ các giá trị Văn hóa, lịch sử.

??? Để triển khai các chương trình tài trợ, #VINIF cần tuyển dụng vị trí TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN, cụ thể như sau:

I. TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu vị trí:

 • Phụ trách phòng Khoa học đào tạo, quản lý (dưới sự điều hành của GĐ ĐH Quỹ) các Chương trình: Chương trình hợp tác đàc tạo thạc sĩ với các Trường đại học, Viện nghiên cứu; Chương trình học bổng sau Tiến sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ; Chương trình lưu giữ các giá trị Văn hóa, lịch sử; tổ chức các Sự kiện, hội thảo, bài giảng đại chúng.
 • Tổ chức triển khai thành công các chương trình tài trợ và quản lý tài trợ bảo đảm tuân thủ quy định và đạt hiệu quả cao.
 • Xây dựng mạng lưới các chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia cộng tác trong các hoạt động tài trợ của Quỹ.
 • Duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác khác.

2. Trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai các chương trình tài trợ:

 • Truyền thông, phổ biến, giới thiệu thông tin về các chương trình tài trợ của Quỹ.
 • Tìm kiếm, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tiềm năng chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia các chương trình tài trợ.
 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức đánh giá, xét chọn, hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng tài trợ, theo dõi quản lý thực hiện, giải quyết vấn đề phát sinh, giải đáp thắc mắc liên quan tới các chương trình tài trợ.
 • Theo dõi tiến độ, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng các chương trình, dự án.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, điều phối các chuyên gia tham gia hiệu quả vào công tác đánh giá, xét chọn, tư vấn.

3. Xây dựng và quản lý các chương trình hợp tác song phương, đa phương với các đối tác trong nước, quốc tế; Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế; phát triển, mở rộng quan hệ đối ngoại của Quỹ.

4. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các chương trình tài trợ; Đề xuất ý tưởng, kế hoạch lên Giám đốc điều hành nhằm cải thiện hiệu quả của hoạt động tài trợ; Chủ trì và phối hợp tổng hợp, đánh giá hiệu quả hoạt động của các chương trình, dự án, đề án đã được Quỹ tài trợ; Quản lý và báo cáo hoạt động đang triển khai hàng tháng, quý, năm.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Quỹ giao.

3. Yêu cầu:

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ, tiến sĩ về chuyên ngành quản trị, khoa học quản lý, khoa học công nghệ hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Kinh nghiệm (Có tối thiểu 2/3 các kinh nghiệm sau):

 • Có hiểu biết về đào tạo đại học, sau đại học tại Việt Nam và trên thế giới.
 • Nắm được các quy định trong Luật Giáo dục (luật cũ và luật mới), các nghị định, thông tư về đào tạo đại học và sau đại học.
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm đánh giá các tạp chí khoa học, hội nghị khoa học uy tín.
 • Có kinh nghiệm về hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu.
 • Có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý, theo dõi giám sát tốt, sử dụng công cụ phù hợp để đạt kết quả, mục tiêu dự kiến.
 • Có hiểu biết chung về chu trình quản lý, các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng, mua sắm đấu thầu và lĩnh vực liên quan đến phạm vi công việc.
 • Có hiểu biết xu hướng khoa học công nghệ của quốc gia và định hướng, ưu tiên của Tập đoàn Vingroup.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thiết kế, xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động; quản lý, giám sát thực hiện hoạt động và ngân sách.
 • Có kinh nghiệm điều phối, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, các đối tác là tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Kỹ năng (Có tối thiểu 2/3 các kỹ năng sau):

 • Có tư duy lãnh đạo, hợp tác với đối tác, lãnh đạo cấp trên và nhân viên cấp dưới.
 • Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính, ngân sách, xây dựng báo cáo.
  Có kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề.
 • Có kỹ năng phối hợp, hợp tác, làm việc nhóm, xây dựng mạng lưới đối tác.
 • Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp, đọc, viết tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Quyền lợi:

 • Thu nhập cạnh tranh
 • Bảo hiểm y tế tại Vinmec và các bệnh viện tuyến đầu.
 • Ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Vingroup như VinFast, VinPearl, VinMec, VinSchool,….
 • Tham gia các khóa đào tạo được cấp giấy chứng nhận.
 • Tham gia các hoạt động team-building.

II. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Mục tiêu vị trí:

 • Tham gia tổ chức triển khai thành công chương trình tài trợ dự án.
 • Quản lý các dự án được tài trợ bảo đảm tuân thủ quy định và đạt hiệu quả cao.
 • Góp phần xây dựng mạng lưới các chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia cộng tác trong các hoạt động tài trợ của Quỹ.
 • Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của chương trình tài trợ dự án.

2. Trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai chương trình tài trợ dự án:

 • Truyền thông, phổ biến, giới thiệu thông tin về chương trình tài trợ dự án của Quỹ.
 • Tìm kiếm, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tiềm năng chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia chương trình tài trợ dự án.
 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức đánh giá, xét chọn, hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng tài trợ, theo dõi quản lý thực hiện, giải quyết vấn đề phát sinh, giải đáp thắc mắc liên quan tới chương trình tài trợ dự án.
 • Theo dõi tiến độ, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng các dự án được tài trợ.

2. Mở rộng cơ sở dữ liệu chuyên gia, điều phối các chuyên gia tham gia hiệu quả vào công tác đánh giá, xét chọn, tư vấn.

3. Tham gia tổ chức các lễ công bố và các sự kiện của Quỹ.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

3. Yêu cầu:

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ, tiến sĩ về chuyên ngành quản trị, kinh tế, khoa học quản lý, khoa học công nghệ hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Kinh nghiệm:

 • Có hiểu biết về việc đánh giá nghiệm thu, quyết toán các dự án, đề tài, đề án.
 • Có hiểu biết xu hướng khoa học công nghệ của quốc gia và thế giới.
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm đánh giá các tạp chí khoa học, hội nghị khoa học uy tín.
 • Có kinh nghiệm về hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu.
 • Có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý, theo dõi giám sát tốt, sử dụng công cụ phù hợp để đạt kết quả, mục tiêu dự kiến.
 • Có hiểu biết chung về chu trình quản lý, các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng, mua sắm đấu thầu và lĩnh vực liên quan đến phạm vi công việc.
 • Có kinh nghiệm điều phối, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, các đối tác là tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Kỹ năng:

 • Có kỹ năng hợp tác với đối tác, đồng nghiệp.
 • Có kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề.
 • Có kỹ năng phối hợp, hợp tác, làm việc nhóm, xây dựng mạng lưới đối tác.
 • Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp, đọc, viết tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Quyền lợi:

 • Mức đãi ngộ hấp dẫn.
 • Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, quy tụ hơn 100 nhà khoa học đến từ các trường đại học hàng đầu thế giới: ĐH Yale (Mỹ), ĐH Johns Hopkins (Mỹ), ĐH Illinois (Mỹ), ĐH Toulouse (Pháp), ĐH Cambridge (Anh Quốc)…
 • Cơ hội học hỏi, tạo nền tảng tốt và định hướng phát triển bản thân tốt.

————————-

? Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về hòm thư v.tuyendung@vinbigdata.org.

⏰ Thời hạn nộp hồ sơ: 20/12/2022.

? Tiêu đề email ứng tuyển : VinIF_Tên đầy đủ_Ứng tuyển Trưởng phòng Khoa học – Đào tạo/Chuyên viên Quản lý dự án.

Tags:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm Hỗ trợ và đào tạo các tài năng trẻ: Những tác động và đề xuất

Ngày 08/12, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đã tổ chức Tọa đàm Hỗ trợ

Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/05/2023: Khoa học mở dưới các góc nhìn

Hưởng ứng tinh thần của UNESCO nhằm lan tỏa nhận thức về khoa học mở trong