Tăng mạnh số lượng hồ sơ đăng ký học bổng thạc sĩ năm 2024

🎉Quỹ VINIF vừa hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký Chương trình học bổng thạc sĩ năm 2024. Đến thời hạn 24h00 ngày 30/06/2024, hệ thống OMS của Quỹ đã ghi nhận được 497 hồ sơ đăng ký đến từ 70 trường đại học, viên nghiên cứu, tăng mạnh 30% so với số lượng hồ sơ đăng ký năm trước.

🌟Đây là năm thứ 6 liên tiếp Quỹ VINIF đồng hành, tiếp sức các học viên, nghiên cứu viên trẻ thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo ra sự thay đổi tích cực về tư duy làm khoa học và trách nhiệm với xã hội trong thế hệ các nhà khoa học tương lai của đất nước. Đến nay, VINIF đã tài trợ 668 học bổng thạc sĩ – cũng đồng thời là các VINIF Alumni trên tổng số trên 1.500 thành viên của CLB VINIF Alumni.

👉 Trong thời gian tới, VINIF sẽ tiến hành các quy trình đánh giá, xét chọn và gửi thông báo kết quả xét chọn tới email của các ứng viên theo kế hoạch đã thông báo.

Tags:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Vũ Hà Văn: “Tôi vẫn đang đi tìm bài toán của riêng mình”

“Tôi cũng không hẳn là muốn viết về một cái gì đấy xã hội đang xôn