Tăng mạnh số lượng hồ sơ đăng ký 04 chương trình tài trợ đầu tiên của Quỹ VINIF

Ngày 29/4/2024, Quỹ VINIF vừa hoàn thành 04 chương trình vừa đến hạn nộp hồ sơ, bao gồm:

✅ Chương trình tài trợ Dự án Khoa học Công nghệ;

✅ Chương trình Lưu giữ các giá trị Văn hóa, Lịch sử;

✅ Chương trình Học bổng sau tiến sĩ trong nước;

✅ Chương trình tài trợ Hội nghị/Hội thảo/Bài giải đại chúng – Đợt 1.

Thông tin đăng ký về các chương trình được thống kê, ghi nhận như sau:

📌 123 hồ sơ Dự án Khoa học Công nghệ: Đây là năm đầu tiên Chương trình tài trợ Dự án Khoa học Công nghệ tiếp nhận hồ sơ theo chủ đề, bao gồm Công nghệ năng lượng xanh, Công nghệ môi trường (phát triển bền vững); Khoa học máy tính, Công nghệ bán dẫn; Công nghệ chế biến, Công nghệ chế tạo; trong đó chú trọng đến khả năng thương mại hóa sản phẩm.

📌 46 hồ sơ dự án Văn hóa Lịch sử: Tăng 28% so với số lượng hồ sơ đăng ký năm 2023.

📌 266 ứng viên Học bổng sau Tiến sĩ: Tăng 16% so với số lượng ứng viên đăng ký năm 2023.

📌 25 hồ sơ Hội thảo/Hội nghị/Bài giảng đại chúng trong Đợt 1.

💥 Đây là tín hiệu rất tốt bởi qua đó có thể thấy được, các nghiên cứu mũi nhọn theo định hướng chiến lược về KHCN của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2023 và có tiềm năng thương mại hóa sản phẩm đang được quan tâm thúc đẩy, các ứng viên xuất sắc tốt nghiệp Tiến sĩ ở nước ngoài ngày càng mong muốn được về nước cống hiến và các hoạt động nghiên cứu, lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước ngày càng được đề cao và phát huy.

👉 Trong thời gian tới, các hồ sơ sẽ được Hội đồng khoa học của VinIF đánh giá xét chọn. Quý anh, chị, các nhà khoa học vui lòng tiếp tục theo dõi trên website, fanpage của VinIF để cập nhật và đăng ký các chương trình tài trợ mới năm 2024 của Quỹ.

Tags:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Có thể bạn quan tâm