*Cập nhật ngày 22/01/2023

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) sẽ phối hợp với các đơn vị khoa học uy tín để tổ chức các (chuỗi) bài giảng đại chúng, đồng thời tài trợ cho một số chương trình đào tạo để tổ chức các chuỗi bài giảng chuyên đề.

Bài giảng đại chúng “Fast computation: the magic of sampling” của GS. Vũ Hà Văn tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.