*Cập nhật ngày 18/04/2022

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) sẽ phối hợp với các đơn vị khoa học uy tín tổ chức các khóa học ngắn hạn (2 tuần – 2 tháng) và các Bài giảng đại chúng. Diễn giả là các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Bài giảng đại chúng “Fast computation: the magic of sampling” của GS. Vũ Hà Văn tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.