*Cập nhật ngày 22/01/2023

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) sẽ tổ chức và tài trợ các sự kiện, hội thảo trong nước và quốc tế có uy tín về khoa học và công nghệ nhằm góp phần hỗ trợ, nâng cao năng lực nghiên cứu và các hợp tác trao đổi về khoa học và công nghệ cho các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học.