*Cập nhật ngày 01/03/2024

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VinIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Institute of Big Data) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ VinIF hướng tới việc hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện các dự án khoa học và công nghệ xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, với phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại.