Trường hè Thiên văn quan sát SAGI-2023

Đơn vị tổ chức
Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành – ICISE

Trường hè do Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành – ICISE (Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam) tổ chức tổ chức nhằm để nâng cao năng lực nghiên cứu cho sinh viên trong lĩnh vực vật lý thiên văn, đặc biệt là các chuyên gia tại Đài Quan sát thiên văn Quy Nhơn, thu hút gần 50 người tham dự. Trong đó: có 16 người Việt Nam, 12 người Anh, 09 người Nhật, 02 người Đức, 04 người Mỹ, 1 người Pháp, đây là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực vật lý thiên văn và khoa học vũ trụ.

Trường hè mang đến cho học viên trải nghiệm toàn bộ quá trình quan sát, chụp ảnh thiên thể, học cách tư duy phân tích và phân tích dữ liệu, trang bị cho họ những kỹ năng và kiến thức thực tế để theo đuổi niềm đam mê thiên văn học và vật lý thiên văn. Gồm các bài giảng khoa học: Phân tích dữ liệu, chuẩn bị thuyết trình; Quan sát trong các dải sóng khác; Quan sát tia gamma và neutrino; Quan sát mm và submm; So sánh với mô phỏng và lý thuyết; Quang phổ với LTE và không LTE; Vật lý thiên văn năng lượng cao; Vùng thống trị photon; Sự tiến hóa của hạt bụi từ các sợi hình thành sao đến các đĩa tiền hành tinh.

Thông tin chi tiết về sự kiện: Trung tâm ICISE – International Centre for Interdisciplinary Science and Education

Sự kiện thu hút nhiều đơn vị truyền thông đưa tin:

+ Báo Nhân dân: https://nhandan.vn/khai-mac-truong-hoc-quan-sat-thien-van-sagi-post762722.html

+ Báo Bình Định: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=23&macmp=23&mabb=261932

https://skhcn.binhdinh.gov.vn/Home/ChiTietTin/?id_tinchuyenmuc=3903 + Báo Tuyên Quang: Khai mạc Trường học Quan sát Thiên văn SAGI (baotuyenquang.com.vn)

Đơn vị tổ chức
Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành – ICISE

Tags

Tiến độ dự kiến
17/07/2023
Tiến độ thực tế
17/07/2023

Tags