Hội thảo quốc tế về Sinh học Hệ Gen Việt Nam (VICGB-2023)

Đơn vị tổ chức
Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM

Ngày 20/10/2023 vừa qua, Hội nghị Quốc tế về Sinh học Hệ Gen Việt Nam 2023 (VCIGB 2023) đã diễn ra thành công tại trường Đại học Quốc tế – ĐHQG-HCM. Lần đầu tiên tổ chức, Hội nghị đã trở thành diễn đàn để các chuyên gia về Sinh học Hệ Gen trong và ngoài nước có cơ hội chia sẻ các công trình nghiên cứu và trao đổi các kiến thức mới trong lĩnh vực này.

Hội thảo đã thu hút gần 300 tham dự là các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên, đến từ nhiều cơ quan, công ty, tổ chức học thuật và nghiên cứu Việt Nam và quốc tế, trong đó 19 diễn giả là những nhà khoa học đầu ngành.

Hội nghị tập trung xoay quanh chủ đề Genome and Big Data Analysis: Current Status and Future Directions (tạm dịch: Hệ Gen và Phân tích Dữ liệu lớn: Bối cảnh hiện tại và Định hướng trong tương lai) và được chia làm 3 phần chính bao gồm: Medicine, Agriculture, và Omics study & Big Data analysis (tạm dịch: Y học Hệ Gen, Nông nghiệp, và Nhóm ngành nghiên cứu Omics và phân tích Dữ liệu lớn).

PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ĐHQT – cho biết: “Ban Tổ chức Hội nghị, Ban lãnh đạo trường ĐHQT và Trung tâm nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm (RCID) rất vinh hạnh khi được chào đón các khách mời đồng thời là các học giả đầu ngành lĩnh vực Sinh học Hệ Gen tại Việt Nam đến tham gia hội nghị. Chúng tôi móng muốn  sẽ trở thành cầu nối để các nhà nghiên cứu có thể tự do chia sẻ và bàn luận các chủ đề mới, từ đó thúc đẩy hơn nữa các hoạt động nghiên cứu và cống hiến cho xã hội những tri thức và công nghệ mới trong lĩnh vực Sinh học Hệ Gen”.

Ban tổ chức đã nhận về hơn 30 công trình nghiên cứu từ các học giả trong nước và quốc tế, trong đó có bài báo cáo tiêu biểu của: TS. Michael Otto – Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm và Dị ứng Quốc gia thuộc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), GS. Jaime Martinez Urtaza – Bộ môn Di truyền học và Vi sinh học, Hệ Gen học, Universitat Autònoma de Barcelona (Tây Ban Nha), GS. Nông Văn Hải – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

TS. Michael Otto – Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm và Dị ứng Quốc gia thuộc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) – thuyết trình về “Integrating omics into functional molecular investigation: Examples from staphylococcal and streptococcal infectious diseases research”.
GS. Jaime Martinez Urtaza – Bộ môn Di truyền học và Vi sinh học, Hệ Gen học, Universitat Autònoma de Barcelona (Tây Ban Nha) –
thuyết trình về phương pháp xác định tác nhân gây bệnh thông qua giải trình tự gen.

Thông tin chi tiết về Hội thảo: https://vicgb.hcmiu.edu.vn/; Trung tâm nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm – RCID 

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM đưa tin về Hội thảo:

https://hcmiu.edu.vn/truong-dhqt-to-chuc-thanh-cong-hoi-nghi-quoc-te-sinh-hoc-he-gen-viet-nam-lan-thu-nhat/

Đơn vị tổ chức
Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM

Tags

Tiến độ dự kiến
20/10/2023
Tiến độ thực tế
20/10/2023

Tags