Danh sách bài giảng đại chúng, khóa học ngắn hạn

Chương trìnhĐơn vị tổ chức

Chương trình: Bài giảng đại chúng “Một số bài toán trên mạng phức tạp”

Diễn giả: PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình: Ngày hội Khoa học và Công nghệ năm 2021

Diễn giả: PGS.TS. Hồ Đăng Phúc, TS.BS. Phạm Quang Thái, PGS.TS. Trần Trọng Dương, TS. Võ Sỹ Nam, PGS.TS. Nguyễn Thế Toàn, PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh

Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học UNESCO và Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Chương trình: Bài giảng đại chúng “Fast computation: the magic of sampling”

Diễn giả: GS. Vũ Hà Văn

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chương trình: Ngày Toán học thế giới 2021 – Toán: Học thế nào & Làm ở đâu?

Diễn giả: PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Doanh, TS. Hà Minh Hoàng, GS. Vũ Hà Văn

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Toán học và Trung tâm Thông tin Tư liệu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài giảng đại chúng “Một số bài toán trên mạng phức tạp”

Bài giảng của PGS. TSKH. Phan Thị Hà Dương: “MỘT SỐ BÀI TOÁN TRÊN MẠNG PHỨC TẠP” trong trường hè

Ngày hội Khoa học và Công nghệ năm 2021

Ngày 12/06/2021, Chương trình Ngày Khoa học – Công nghệ với chủ đề “Đổi mới sáng tạo để kiến tạo

Bài giảng đại chúng “Fast computation: the magic of sampling”

Diễn giả: GS. Vũ Hà Văn – Giám đốc khoa học Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) Tóm tắt:

Ngày Toán học thế giới 2021 – Toán: Học thế nào & Làm ở đâu?

Đây là chủ đề của sự kiện do Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Toán học và Trung