Bài giảng đại chúng “Lý thuyết học máy cần thêm gì nữa?”

Theo lời mời của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VNCDLL), giáo sư Leslie Valiant – người khai sinh ra