Bài giảng đại chúng “Một số bài toán trên mạng phức tạp”

Đơn vị tổ chức
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

Thành viên

Bài giảng của PGS. TSKH. Phan Thị Hà Dương: “MỘT SỐ BÀI TOÁN TRÊN MẠNG PHỨC TẠP” trong trường hè các chủ đề chuyên sâu về Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (SS-DS&AI) dành cho thạc sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Diễn giả: PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương – Giám đốc điều hành Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Đơn vị tổ chức
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

Diễn giả

Tags

Tags