Danh sách các khoá học ngắn hạn, giáo sư thỉnh giảng

Chương trìnhĐơn vị tổ chức

Chương trình: Bài giảng đại chúng “Lý thuyết học máy cần thêm gì nữa?”

Diễn giả: GS. Leslie Valiant

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup

Chương trình: Bài giảng đại chúng “Một số bài toán trên mạng phức tạp”

Diễn giả: PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình: Ngày hội Khoa học và Công nghệ năm 2021

Diễn giả: PGS.TS. Hồ Đăng Phúc, TS.BS. Phạm Quang Thái, PGS.TS. Trần Trọng Dương, TS. Võ Sỹ Nam, PGS.TS. Nguyễn Thế Toàn, PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh

Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học UNESCO và Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Chương trình: Bài giảng đại chúng “Fast computation: the magic of sampling”

Diễn giả: GS. Vũ Hà Văn

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chương trình: Ngày Toán học thế giới 2021 – Toán: Học thế nào & Làm ở đâu?

Diễn giả: PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Doanh, TS. Hà Minh Hoàng, GS. Vũ Hà Văn

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Toán học và Trung tâm Thông tin Tư liệu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chương trình: Bài giảng của GS. Duncan Haldane – Giải Nobel Vật lý năm 2016

Diễn giả: GS. Duncan Haldane

USTH, ICISE, VINIF, Viện Vật lý (Viện HLKH&CN VN), Viện Vật lý Kỹ thuật (ĐH Bách Khoa Hà Nội), Khoa Vật lý (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), Khoa Vật lý (Trường ĐH Khoa học tự nhiên)

Chương trình: Trường đông về Mô hình toán học và Hệ động lực

Diễn giả: PGS.TS. Hoàng Thế Tuấn, PGS.TS. Võ Hoàng Hưng, GS.TS. Phạm Tiến Sơn

Trường Đại học Đà Lạt, Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chương trình: Bài giảng đại chúng về Giải Nobel Y Sinh và Nobel Vật lý năm 2022

Diễn giả: GS.TS. Nông Văn Hải, PGS.TS. Trần Xuân Trường

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Chương trình: Bài giảng đại chúng “How to protect privacy with cryptographic methods”

Diễn giả: GS. Phan Dương Hiệu

Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Chương trình: Ngày Toán học Quốc tế 2022: Toán học kết nối chúng ta

Diễn giả: TS. Võ Sỹ Nam, PGS.TS. Ngô Đức Thành

Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học UNESCO, Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF)

Bài giảng đại chúng “Lý thuyết học máy cần thêm gì nữa?”

Theo lời mời của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VNCDLL), giáo sư Leslie Valiant – người khai sinh ra

Bài giảng đại chúng “Một số bài toán trên mạng phức tạp”

Bài giảng của PGS. TSKH. Phan Thị Hà Dương: “MỘT SỐ BÀI TOÁN TRÊN MẠNG PHỨC TẠP” trong trường hè

Ngày hội Khoa học và Công nghệ năm 2021

Ngày 12/06/2021, Chương trình Ngày Khoa học – Công nghệ với chủ đề “Đổi mới sáng tạo để kiến tạo

Bài giảng đại chúng “Fast computation: the magic of sampling”

Diễn giả: GS. Vũ Hà Văn – Giám đốc khoa học Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) Tóm tắt:

Ngày Toán học thế giới 2021 – Toán: Học thế nào & Làm ở đâu?

Đây là chủ đề của sự kiện do Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Toán học và Trung

Bài giảng của GS. Duncan Haldane – Giải Nobel Vật lý năm 2016

Ngày 19/07/2022, GS. Duncan Haldane – nhà khoa học xuất sắc đoạt giải Nobel Vật lý năm 2016 – đã

  • 1
  • 2