Sắp hết hạn đợt xét thứ nhất cho các chương trình tài trợ hội thảo KHCN, khóa học ngắn hạn/giáo sư thỉnh giảng

🔔 Ngày 01/04/2024 là thời hạn cuối cùng để các đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký cho Chương trình tổ chức và tài trợ các hội thảo khoa học và công nghệ (KH&CN) và Chương trình tài trợ khóa học ngắn hạn và giáo sư thỉnh giảng, đợt xét thứ nhất trong năm 2024. Sau ngày 01/04, các hồ sơ nộp đăng ký sẽ được xét chọn trong Đợt 02.

👉 03 đợt xét chọn cho các chương trình này trong năm 2024:

– Đợt xét thứ 01: các hồ sơ nộp trước ngày 01/04/2024.

– Đợt xét thứ 02: các hồ sơ nộp trước ngày 01/06/2024.

– Đợt xét thứ 03: các hồ sơ nộp trước ngày 01/09/2024.

📍 Để được tham gia xét chọn, các đơn vị, tổ chức quan tâm đến chương trình gửi hồ sơ bản mềm (file Word, file PDF có chữ ký và đóng dấu) qua email scholarship@vinif.org, bao gồm:

– Đơn đăng ký (Mẫu 1. VINIF030509_DDK).

– Nội dung, dự toán kinh phí (trong đó nêu rõ các nội dung đề nghị VNCDLL tài trợ).

– Quyết định tổ chức sự kiện, hội thảo, bài giảng.

– Lý lịch khoa học của diễn giả.

– Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

💎 Thông tin chi tiết và biểu mẫu, các đơn vị, tổ chức tham khảo tại:

– Chương trình tổ chức và tài trợ các Hội thảo KH&CN https://vinif.org/…/hop-tac-tai-tro-su-kien-va-hoi-thao/

– Chương trình tài trợ Khóa học ngắn hạn & Giáo sư thỉnh giảng: https://vinif.org/…/khoa-hoc-ngan-han-va-giao-su-thinh…/

📍 Quỹ VINIF hỗ trợ giải đáp qua email tại địa chỉ: scholarship@vinif.org

Tags:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Có thể bạn quan tâm

GS. Vũ Hà Văn & Bài giảng đại chúng tại Viện Toán học Việt Nam về tăng tốc giải quyết ma trận khổng lồ

Dữ liệu là “dầu mỏ” của thế giới số. Tuy nhiên, để phát triển các ứng

VINIF đồng hành cùng sự phát triển của khoa học – công nghệ

[Báo Thanh niên] – 5 năm liên tiếp, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) vẫn