Quỹ VINIF bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình học bổng Tiến sĩ năm 2024

🔥 Từ ngày 02/05/2024 đến ngày 31/05/2024, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF) chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký Chương trình học bổng tiến sĩ trong nước năm 2024. Chương trình nhận hồ sơ ứng viên thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế, giáo dục. Thông tin cụ thể về chương trình:

📌 Đối tượng tham gia:

✅ Sinh viên năm cuối đại học, giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu sẽ theo học chương trình tiến sĩ trong nước.

✅ Nghiên cứu sinh đang theo học chương trình sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước.

📌 Giá trị học bổng: 150.000.000 VNĐ/năm. Trường hợp ứng viên đang còn thời gian học tập từ 03-06 tháng kể từ ngày nhận học bổng thì mức học bổng được cấp sẽ bằng 50% giá trị học bổng.

📌 Yêu cầu đối với ứng viên:

👉 Cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

✅ Có thành tích tốt nghiệp đại học loại khá trở lên; có điểm trung bình chung các môn học của khóa học thạc sĩ tương đương từ 7.5 (hệ 10) trở lên.

✅ Có thành tích tốt nghiệp đại học loại khá trở lên; có điểm trung bình chung các môn học của khóa học thạc sĩ tương đương từ 7.0 (hệ 10) trở lên và đạt giải thưởng, thành tích thuộc ngành học trong vòng 02 năm trước thời điểm nộp hồ sơ.

👉 Trong thời gian đang nhận học bổng tiến sĩ của VinIF, ứng viên không được nhận học bổng tiến sĩ của các tổ chức, cá nhân khác có giá trị từ 60.000.000 đồng/năm trở lên và/hoặc thù lao từ các dự án do Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn tài trợ.

📌 Cách thức đăng ký:

1. Đăng kí tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến tại hệ thống OMS: https://oms.vinif.org/

2. Hoàn thành đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết. Tải lên các tệp theo yêu cầu.

3. Theo dõi các thông báo, yêu cầu bổ sung từ hệ thống trong suốt quá trình đăng ký (nếu có).

📌 Hồ sơ đăng ký (yêu cầu các file Word; file PDF có chữ ký và đóng dấu), bao gồm:

1. Đơn đăng ký nhận học bổng (theo mẫu).

2. Lý lịch khoa học của ứng viên được xuất từ hệ thống OMS (và chỉ xuất từ hệ thống OMS).

3. Bản sao công chứng bằng, bảng điểm đại học và sau đại học.

4. Bản sao giấy chứng nhận các giải thưởng, thành tích thuộc ngành học (nếu có).

5. Thuyết minh đề cương nghiên cứu (theo mẫu).

6. 02 thư giới thiệu từ các nhà khoa học có uy tín (theo mẫu).

7. Lý lịch khoa học của cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh (theo mẫu).

8. Bản sao công chứng Quyết định trúng tuyển nghiên cứu sinh hoặc văn bản xác nhận là nghiên cứu sinh trong nước thể hiện rõ thời gian bắt đầu và kết thúc khóa học (có thể gửi bổ sung chậm nhất trước ngày 10/12).

9. Báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu (dành cho ứng viên đã nhận học bổng của VINIF năm trước, muốn tiếp tục đăng ký năm 2024).

⏰ Thời hạn đăng ký: từ 02/05 đến 31/05/2024.

📌 Thông tin chi tiết về chương trình, biểu mẫu xem tại: https://vinif.org/…/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/

❗️❗️❗️ Lưu ý:

✅ Các biểu mẫu đăng ký được cập nhật vào ngày 02/5/2024, ứng viên lưu ý tải và thực hiện đúng các biểu mẫu mới, không sử dụng các biểu mẫu cũ từ các năm trước.

✅ Điền đầy đủ, chính xác các thông tin yêu cầu trên hệ thống đăng ký OMS. Lý lịch khoa học của ứng viên cần nhập và xuất file từ hệ thống OMS.

✅ Các thắc mắc, câu hỏi liên quan đến chương trình học bổng Tiến sĩ, vui lòng gửi tới email tới địa chỉ scholarship@vinif.org để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.

✅ Trường hợp ứng viên chưa có Quyết định trúng tuyển nghiên cứu sinh (nhưng dự kiến sẽ có trong năm 2024), ứng viên vẫn có thể đăng ký tham gia chương trình. Sau đó, nếu được xét chọn học bổng, ứng viên cần nộp đầy đủ các hồ sơ còn thiếu trước khi ký Thỏa thuận tài trợ và trước ngày 10/12/2024.

Tags:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Quốc tế về Toán rời rạc và Khoa học Máy tính năm 2022 (ICDMCS2022)

Hội nghị Quốc tế về Toán rời rạc và Khoa học Máy tính năm 2022 (ICDMCS2022)

626 hồ sơ đăng ký chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước

Ngày 02/08, Quỹ VINIF đã đóng hệ thống tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận được