Một số hình ảnh sự kiện:

Video sự kiện:

Video sự kiện Ngày Toán học quốc tế, chủ đề “Playing with Math”.