1. Phần khai mạc, tri ân Hội đồng khoa học VINIF, CLB VINIF Alumni:

2. Tọa đàm “Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và hướng tới thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ”:

3. Tọa đàm “Cơ hội, thách thức và giải pháp trong nghiên cứu và đào tạo khoa học công nghệ”:

4. Phần thuyết trình của 2 dự án khoa học công nghệ (chiều 26/7/2023):

5. Phần thuyết trình của 2 dự án văn hóa lịch sử và 3 ứng viên xuất sắc nhận học bổng sau tiến sĩ/tiến sĩ (sáng 27/7/2023):

6. Phần thuyết trình của 5 dự án khoa học công nghệ (chiều 27/7/2023):

Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.